Tyck till om tyreso.se

Delad skolstart

Sedan hösten 2013 börjar Strandskolans elever och personal skoldagen kl 08:30 istället för 08:00. Detta är en del av ett projekt för att minska köerna på Tyresövägen.

Två av kommunens största skolor - Tyresö skola och Strandskolan - ligger invid varandra längst Tyresövägen. Dessa två skolor är de största arbetsplatserna längst vägen och genererar mycket trafik. Det bor många barnfamiljer i östra Tyresö och många föräldrar skjutsar sina barn till skolan.  

Köer alla dagar - utom måndagar

Båda skolorna började kl. 08:00 alla dagar förutom på måndagar, då elever och personal började senare. Måndagar var också den enda dagen i veckan då det inte var köer under morgonrusningen på Tyresövägen. Då den senare skolstarten spred trafiken över tid på måndagar togs beslut om att på prov senarelägga skolstarten för en av skolorna under samtliga veckodagar, för att se om detta skulle sprida trafiken under alla veckodagar. Projektet fick namnet Delad skolstart.

Delad skolstart - goda resultat

Sedan HT 2013 börjar Tyresö skola kl 08:00 och Strandskolan 08:30. Syftet med att dela på starttiderna är att sprida den trafik de skjutsande föräldrarna genererar mer över tiden, för att minska köerna och underlätta framkomligheten för kollektivtrafiken. Mindre trafik kring skolan bidrar även till en tryggare trafikmiljö för barnen.

De mätningar som har gjorts efter projektets start visar att den delade skolstarten har gett resultat. Köerna är kortare under morgonrusningen och bussarna kommer fortare fram. Trafiken har spridits över tid och fler får sittplats på bussen.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-15

Högermeny