Tyck till om tyreso.se

Tyresötrampet

Varje år kan kommunens anställda delta i Tyresötrampet, en aktivitet där man ska gå eller cykla till och från jobbet.

Cykel

Av Tyresö kommuns sammanlagda resande kommer 81 procent av de totala utsläppen från personalens resor till och från jobbet. För att minska utsläppen från personalens resor uppmuntrar kommunen till alternativa färdsätt framför för bilen genom att arrangera Tyresötrampet där kommunanställda tävlar om att gå, springa och cykla till jobbet. Huvudsyftet är att minska utsläppen från pendlingsresor, att projektet bidrar till bättre hälsa, mer energi och minskad stress hos personalen är en trevlig bonus!


Publicerad av: Petri Palkki

Senast uppdaterad: 2017-09-03

Högermeny

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Miljöstrateg/Miljöprojektledare
Petri Palkki