Tyck till om tyreso.se

Hållbara resor Tyresö centrum

Det byggs mycket i och kring Tyresö centrum. Syftet är att skapa en attraktiv och tydlig stadskärna för alla. För att lyckas med detta behöver vi minska andelen bilresor och istället öka andelen resor till fots, med cykel och med kollektivtrafik.

Åtgärder för att öka hållbara resor

För att uppnå en ökad andel hållbara resor i och kring centrum arbetar kommunen med flera åtgärder:

  • Kampanjen 3 minuter med syfte att minska genomfartstrafiken på Bollmoravägen för bilister som ska till Trollbäcken eller östra Tyresö
  • Gång- och cykeltävlingen Tyresötrampet för kommunanställda. 
  • Cykelkampanjen Vi är cyklist. där man bland annat kan tävla om att vinna en elcykel
  • Den årliga tävlingen Gå och cykla till skolan som uppmuntrar föräldrar och elever att gå och cykla till skolan istället för att åka bil
  • Cykelkurs för vuxna pågår den 19 september - 5 oktober

Kort om byggarbetena i och kring centrum

 

Busstorget
Hela Tyresö centrum ska utveckla som en attraktiv och tydlig stadskärna med ett förbättrat busstorg. Busstorget utvecklas som stadsrum och korsningar mellan trafikslagen ses över så att de är trygga, säkra och trevliga. Busstorget knyter i hop centrumets två delar.

Norra Tyresö centrum
Den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum ska rymma nära 1 000 resurseffektiva bostäder som främjar en hållbar livsstil. Där ska också finnas gröna parker och torg, service och butiker. Norra Tyresö Centrum blir en naturlig mötesplats för såväl nya som gamla Tyresöbor att vistas och trivas i. Läs mer om Norra Tyresö centrum här.

Hasselbacken
I området kring korsningen Bollmoravägen och Granängsvägen bygger Tyresö bostäder det nya bostadsområdet Hasselbacken. Hasselbacken ska rymma cirka 200 hyreslägenheter i byggnader om fyra till sex våningar. Läs mer om Hasselbacken här.

Granitvägen
Vid Granitvägen som löper parallellt med Bollmoravägen planeras för ca 400 nya bostäder, samt nytt allaktivitetshus med bl.a. kyrkolokaler, café och second hand-butik.


Publicerad av: petri.palkki@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-14

Högermeny

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Miljöstrateg/Miljöprojektledare
Petri Palkki