Tyck till om tyreso.se

Cykeldialog

Som ett led i arbetet för mer och bättre cykling i Tyresö har kommunen tillsammans med Cykelfrämjandet och andra cykelengagerade medborgare bildat ett cykelforum som kallas cykeldialog.

Cykeldialogen syftar bland annat till:

  • Att mer organiserat och bättre ta till vara cyklisters erfarenhet, kunskap och förslag om cykling i Tyresö
  • att fungera som en plattform för samarbete
  • att ta tillvara på de synergieffekter som kan uppkomma med samarbetet
  • att öka det demokratiska inflytandet över kommunens arbete med cykling genom större möjlighet till lokal påverkan.

Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till Peter Dalhamn

Cykelhjul


Publicerad av: peter.dalhamn@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-02-15

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret

Trafikplanerare
Peter Dalhamn
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2