Tyck till om tyreso.se

Cykeldialog

Som ett led i arbetet för mer och bättre cykling i Tyresö har kommunen tillsammans med Cykelfrämjandet och andra cykelengagerade medborgare bildat ett cykelforum.

Cykeldialogen syftar bland annat till:

  • Att mer organiserat och bättre ta till vara cyklisters erfarenhet, kunskap och förslag om cykling i Tyresö
  • att fungera som en plattform för samarbete
  • att ta tillvara på de synergieffekter som kan uppkomma med samarbetet
  • att öka det demokratiska inflytandet över kommunens arbete med cykling genom större möjlighet till lokal påverkan.

 

Cykelhjul


Publicerad av: Petri Palkki

Senast uppdaterad: 2017-09-14

Högermeny