Tyck till om tyreso.se

Är du en Bil-Bosse eller kanske en Cykel-Kim?

För att få en bättre bild av varför boende i östra Tyresö reser som de gör har vi genomfört djupintervjuer under våren 2104. Syftet med projektet var att få fram resenärers emotionella drivkrafter till resval - något som styr resan till stor del men som resenären ofta inte är medveten om. Metoden, som tidigare inte har använts inom detta område, har resulterat i åtta pendlartyper.

Tyresö växer och vi blir fler och fler som måste trängas på vägarna, redan idag har vi problem med köer på vissa ställen. Inom Resval Tyresö arbetar vi med att påverka resan innan den har startat, för att hjälpa medborgare att välja hållbara färdsätt och att resa effektivt. Det kan handla om att ta bussen istället för bilen eller att resa under andra tider. Ibland kanske man inte behöver resa alls. 

Djupintervjuer östra Tyresö

För att vi ska kunna möjliggöra mer och fler hållbara resor behöver vi ha kunskap om olika resenärer i kommunen och deras drivkrafter. Ett led i detta arbete var att, med hjälp av Tyréns AB, genomföra djupintervjuer av resenärer i östra Tyresö för att få en djupare insikt i varför de reser som de gör.

44 djupintervjuer har genomförts under våren 2014. Samtliga resenärer som intervjuats bor i de östra delarna av Tyresö (med undantag av Självständiga Sjöbergs), pendlar in mot centrala Stockholm och har tillgång till bil. Nedan följer de olika profilerna sammankopplade med de emotionella värdeorden som framkom i projektet. Vilken pendlartyp är du?

Läs mer om de olika profilerna i rapporten.

Buss-Berit - familjekärlek, trygghet

 • Profiler60 år, arbetar på kontor
 • Gift, har utflyttade barn och barnbarn
 • Familjen är viktig - hon vill bo nära barn och barnbarn som tar upp mycket av hennes fritid.
 • Som man kan ana med namnet åker Buss-Berit alltid buss
 • Hon väljer direktbussen 815C och åker i tid så att hon får sittplats. Hon åker också hem i tid så att hon hinner med den sista direktbussen tillbaka till Tyresö.
 • Hon tycker inte om att åka med övriga bussar utan anpassar sina ärenden så att de passar in med 815C. Buss-Berit känner sig otrygg senare på kvällen.

 Bil-Bosse - frihet, självständighet

 • Profiler60 år, arbetar med fastighetsskötsel
 • Gift, har utflyttade barn
 • Vill känna att han lever och vill inte vara geografiskt bunden
 • Ser inget annat alternativ än bil
 • Parkerar gratis hemma och på jobbet
 • Ser inga fördelar med kollektivtrafik än att slippa trängselskatt
 • Kollektivtrafiken har ett dyrt och svårt biljettsystem

Epokskiftar-perssons

 • profiler54 år, mellanchefer
 • Har nyss sålt en av sina bilar då barnen har flyttat ut
 • Åker alltid buss, helst tidigt för att få bättre plats och för en snabbare resa
 • På bussen läser de och fixar med telefonen 
 • Ser inte bilen som ett alternativ - krångligt och stressande med köer och parkeringsplats

Måste-Mårten - familjekärlek, frihet

 • ProfilerEkonom, har det gott ställt och är familjeorienterad
 • Har två barn, 6 och 9 år
 • Reser i sitt arbete och skjutsar barn till aktiviteter - måste ha bilen
 • Ser inga nackdelar med kollektivtrafiken, men bilen vinner då den är snabbare
 • Kan utvecklas till en Bil-Bosse, men hyser inte samma kärlek till bilen
 • Tänker på att bilen är dålig för miljön

Kollektiv-Karlssons - familjekärlek, sinnesro

 • Profiler40 år, konsulter och bor i radhus
 • Har två barn och bor i radhus
 • Åker kollektivt till jobbet men behöver bilen för att ta sig runt lokalt
 • Blir irriterade när bussen är försenad och av bussbyten
 • Tid är väldigt viktigt
 • Majoriteten av kvinnorna känner sig otrygga på vägen till och från bussen när det är mörkt

Självständiga Sjöbergs

 • Profiler27 år, studenter
 • Bor i  lägenhet i Tyresö centrum
 • Åker nästan alltid kollektivt och helst med 815C, tiden är värdefull
 • Äger bil men den används sällan, undviker den aktivt då de vill agera miljövänligt.
 • Tvingas ibland ta bilen på grund av bristfällig kollektivtrafik

Familjebildar-Farzads - sinnesro, prestera något

 • Profiler28 år, lärare och arbetar med IT
 • Bor i radhus och äger en etanoldriven bil
 • Flyttade till Tyresö för att det är en bra kommun att bilda familj i
 • Tar bussen till jobbet för sinnesro och för att det är bra för miljön
 • Miljömedvetna och gör ärenden på väg till jobbet för att slippa onödiga resor
 • Om de skulle bortse från miljöaspekten skulle de köra mer bil

Cykel-Kim - frihet, prestera något

 • ProfilerKan ingå i alla ovanstående profiler förutom Buss-Berit och Bil-Bosse
 • Har det gott ställt och cyklar till och från jobbet (med undantag av vintern när de åker mer buss)
 • Känner sig nyttiga och duktiga när de cyklar
 • Känner en frihet på cykelbanan
 • De anpassar sig efter rusning och åker tidigt för att slippa trängsel på cykelbanan
 • En förutsättning för att de ska cykla är att de kan duscha på jobbet

Rationella drivkrafter

Alla profiler hade tydliga rationella drivkrafter som de hänvisade till när de skulle berätta om varför de väljer att resa som de gör. Dessa delades in i tre kategorier; Tid, Bekvämlighet och Synliga pengar. För några var tiden helt avgörande och för några andra var det bekvämligheten eller synliga pengar som styrde resvalet.

För till exempel Kollektiv-Karlssons är tiden väldigt viktig, och för Bil-Bosse är synliga pengar väldigt irriterande och påverkar resvalet. Bensin ingår inte i synliga pengar, men det gör däremot summan pengar som dras på SL:s kollektivtrafikkort. Detta beror på att det inte syns lika tydligt hur mycket varje bilresa kostar, medan en exakt summa dras från reskassan vid varje resa med kollektivtrafiken.


Publicerad av: petri.palkki@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-14

Högermeny