Tyck till om tyreso.se

Projekt för Tyresöbor

Barn och vuxen cyklarTyresö kommun har cirka 45 000 invånare. 15 000 Tyresöbor pendlar ut ur kommunen dagligen och 10 000 av dessa arbetar i Stockholm.

Samtidigt pendlar 5 000 personer in till kommunen, de som bor på annan plats och arbetar i Tyresö.

Kommunen arbetar med att öka kännedomen om de olika transportalternativen som finns i Tyresö. Det genomförs också åtgärder som ska underlätta för Tyresöborna att välja alternativa färdmedel framför bilen.Resval Tyresö


Projekt för Tyresöborna

 • Hållbara resor Tyresö centrum

  Syftet är att skapa en attraktiv och tydlig stadskärna för alla. För att lyckas med detta behöver vi minska andelen bilresor och istället öka andelen resor till fots, med cykel och med kollektivtrafik.

 • Lär dig cykla!

  Tisdag den 19 september startar återigen vår populära cykelkurs för vuxna och ungdomar som inte kan cykla. Kursen är ett samarbete mellan Cykelfrämjandet och Tyresö kommun. Anmäl dig idag!

 • Samåkning

  Att samåka innebär att man, istället för att åka ensam, åker två eller flera personer i samma bil.

 • Cykeldialog

  I arbetet för mer och bättre cykling i Tyresö har kommunen tillsammans med Cykelfrämjandet och cykelengagerade medborgare bildat ett cykelforum.

 • Testresenärsprojekt i Tyresö

  Under vecka 16-17 erbjöds vanebilister (de som pendlar till jobbet eller studierna med bil) som bor i Tyresö kommun att testa på kollektivtrafiken kostnadsfritt under två veckor. Nu sammanställs resultatet.

 • Bussluffa i sommar!

  Det finns mycket att uppleva bara en eller ett par bussresor bort. Bussluffkartan har tips på några av de många utflyktsmål som du kan nå med bussen i Tyresö, Haninge och Nynäshamn.

Publicerad av: petri.palkki@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-14

Högermeny