Tyck till om tyreso.se

Enkät testcyklist

Hej! Tack för att du hjälper oss med svar om din testperiod på elcykel. Uppgifterna du lämnar kommer inte att användas för annat än att utvärdera projektet. Det går snabbt, bara 18 frågor!

  


  
Vilken testperiod deltog du i?


  
Stämde din uppfattning om elcykling överens med verkligheten? Beskriv.
  
Fullföljde du testperioden?


  
Om nej, varför inte?
  


  
Vilken elcykel använde du under testperioden?
  
Hur många tillfällen använde du elcykeln till/från din arbets-/studieplats?
  
Använde du elcykeln även på fritiden?


  
Om ja, uppskatta under hur många tillfällen du använde den för fritidsresor
  


  
Välj de tre största fördelarna med elcykel


  
Om annat, beskriv:
  
Hur upplever du ditt hälsotillstånd  


  
Har du köpt en elcykel hos TCM eller annan leverantör efter testperioden?


  
Om nej, planerar du att köpa en elcykel hos TCM eller annan leverantör?  
Om nej, varför?
  


  
Har testperioden ändrat ditt resande? Du kan välja fler alternativ.

  
Om ja, vad är anledningen till detta?
  
Om nej, varför inte?
  
Har testperioden ändrat resandet bland personer i din omgivning, exempelvis barn/partner/vänner?
  
Har du några övriga synpunkter på testcykelperioden?
  


  
Ange dina kontaktuppgifter
 
 
  
 
  
  
  


Publicerad av: hedda.ericsson@tyrens.se

Senast uppdaterad: 2017-06-28

Högermeny