Tyck till om tyreso.se

Rätt fart i Tyresö

Grunden till hastigheterna är ett trafikpolitiskt beslut med syftet att öka trafiksäkerheten i hela Sverige.

 Byte av skyltarHenrik var en vanlig syn på Tyresös vägar. Foto Håkan Lindgren

Grundprinciperna för olika hastigheter

30 km/tim
Vägar med blandtrafik, bostadsgator, centrumgator och vid skolor.

40 km/tim
Gator i huvudsak inom huvudvägnätet och på en del uppsamlingsgator som i Tyresö oftast har busstrafik.

60 km/tim
Trafikleder, vägar med stora korsningsavstånd samt vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen.

80 km/tim
90-vägar som klassas som mindre säkra får hastigheten 80 km/tim. Det handlar om vägar som saknar mitträcke eller har farligt sidoområde.

100 km/tim
Generell hastighetsgräns för vägar med mitträcke. Till dessa räknas 2 +1 vägar, 2+2 vägar och 1+1 vägar med mitträcke.

120 km/tim
En mindre del av motorvägarna. Det rör vägar med mycket hög säkerhet och förhållandevis lite trafik. 


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-18

Högermeny