Tyck till om tyreso.se

Tyresövägen

Under hösten 2017 inleds arbetet med att förbättra framkomligheten vid Petterboda. Först ut är bygget av en ny gång- och cykeltunnel under Tyresövägen. Arbetet beräknas starta i oktober.

Tyresövägen PetterbodaUnder hösten 2017 inleds arbetet med att förbättra framkomligheten vid Petterboda. Illustration: Christian Nützel.

De planerade åtgärderna längs Tyresövägen skulle ha inletts redan i början av året. Byggstarten sköts dock upp eftersom upphandlingen om vilken entreprenör som skulle utföra arbetet överklagades. När upphandlingen nu är klar står det klart att Peab kommer att utföra arbetet. 

Först ut är arbetet med att bygga den planerade gång- och cykeltunneln under Tyresövägen. Sedan kommer ombyggnationen av själva rondellen i ett senare skede.

Arbetet med gång- och cykeltunneln beräknas ta cirka ett år att genomföra. I samma veva kommer också Vattenfall att påbörja arbetet med att gräva ner kraftledningen längs med Tyresövägen. Detta arbete väntas starta under våren 2018.

 

 

Frågor och svar om Tyresövägen

 • Hur ser tidplanen ut?

  Upphandlingen om vilken entreprenör som ska utföra arbetet på plats överklagades vilket gjorde att byggstarten försenades. Nu står det klart att Peab kommer utföra arbetet som kommer att inledas i oktober.

  Eftersom byggstarten redan försenats så pass mycket kommer vi därför att inleda med att bygga gång- och cykeltunneln under Tyresövägen. Detta för att få en snabb och bra effekt på kösituationen på Tyresövägen som redan i dag är problematisk.

  I samband med att gång- och cykeltunneln byggs så försvinner övergångsställena och farthindren vid rondellen. Vi ser nämligen att dessa är en stor anledning till att trafiken bromsas upp.

 • Var hittar jag information om arbetet?

  Vi kommer att uppdatera informationen på den här webbsidan löpande.

  Kommunen har tidigare gjort utskick till alla hushåll i hela kommunen och informerat i kommunbilagan i Mitt i Tyresö.  

 • Kommer det byggas fler infartsparkeringar?

  Vi kommer att se över alla infartsparkeringar runt om i Tyresö för att kunna utöka antalet platser där det är möjligt. 

 • Kommer busstrafiken utökas?

  Inte vad vi vet. Nobina upphandlas av landstinget och deras avtal styr turtätheten. Nobina har dock sedan den senaste upphandlingen ett så kallat incitamentsavtal vilket gör dem mer flexibla så att de kan sätta in fler turer om de ser att det finns ett utökat behov. Vi har en dialog mellan kommunen och Nobina även om vi inte har några formella möjligheter att bestämma vad de ska göra. 

 • Hur ska räddningstjänsten ta sig fram?

  Räddningstjänsten kan åka genom Alby, de har en nyckel. Vi har även en samordning av larmkontakter om något skulle hända på arbetsplatsen. Vi har tillsammans med räddningstjänsten tagit fram ett förslag till provisorisk infart i Öringe från Strandhållet samt in i Petterboda förbi ridklubben.

  För akutsjukvård långt ut i kommunen är det möjligt att använda helikopterflyg. 

 • Vad händer efter att arbetet är klart?

  Hela Tyresövägenprojektet kommer pågå under en lång tid, där Petterboda är första delprojektet med fysiska åtgärder. Nästa steg kommer bli att lägga ner kraftledningen som går längs Tyresövägen från golfbanan.

  Andra kommande steg är fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg längs med Tyresövägen och ombyggnad av golfrondellen. 

 • Vad händer om det blir långa köer?

  Ombyggnationen måste planeras så att påverkan på Tyresövägen minimeras, framförallt under rusningstrafik. Men byggnationen kommer vid vissa tillfällen påverka trafiken så att det blir köer, framförallt i samband med trafikomläggningar, även om dessa görs nattetid.

  Det finns idag ingen realistisk lösning för att leda om trafiken över Alby, då den vägen inte är dimensionerad för detta. 


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-08-31

Högermeny

Senaste nytt via Twitter

Senaste nytt via Twitter