Tyck till om tyreso.se

Vägarbeten Tyresövägen

Huvudbild

Observera att bilderna är illustrationer och inte skalenliga ritningar

Illustrationer: Christian Nützel

 

Första delprojektet för förbättrad framkomlighet på Tyresövägen startar hösten 2016 med att vi anlägger en ny cirkulationsplats samt en gång- och cykelväg vid Petterboda under Tyresövägen. Arbetet kan komma att hålla på upp till två år.

Det blir sämre innan det blir bättre

Vägarbetet innebär sämre framkomlighet under hela byggtiden med flera trafikomläggningar.

Delprojekt 1 innebär:

 • Samla busshållplatserna vid gång- och cykelvägen mittemot varandra, på östra sidan av Tyresövägen
 • Bygga om rondellen till tvåfilig för att öka kapaciteten
 • Anlägga en gång- och cykelväg under Tyresövägen öster om rondellen 
   

Våra arbeten kommer att påverka många tyresöbor och verksamheter

 • Längre restider
 • Medföra visst buller från sprängningar och maskiner
 • Busshållplatser kommer att påverkas
 • Tung trafik kommer att öka och våra maskiner kommer ibland att stå i vägen
 • Framkomligheten kommer att begränsas

Planera din resa

Pendlar du med bil och har flexibla arbetstider kanske du kan resa tidigare eller senare, för att undvika när det är som trängst på vägen. Andra alternativ för dig som har möjlighet är samåkning med grannar, åka kollektivt eller att arbeta hemifrån. Vi kommer att se till att kollektivtrafiken får så bra framkomlighet som möjligt. 

Projekt Tyresövägen

Det är trångt på Tyresövägen i rusningstrafik. Kommunen arbetar med en kombination av åtgärder enligt fyrstegsprincipen för att minska trängseln. Parallellt arbetar vi med olika cykelprojekt, kollektivtrafikprojekt, skolprojekt för att minska bilåkande. 
Läs om projekt Tyresövägen

Planerat

 • En ny cykelväg kommer att anläggas längs med Tyresövägen vid Sidvallsvägen. 

Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2016-09-14