Tyck till om tyreso.se

VA-arbeten på Linblomsvägen mellan Amaryllisvägen och Nybodavägen

Publicerad den: 2016-07-12

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Linblomsvägen mellan Amaryllisvägen och Nybodavägen. Busstrafiken kommer att ställas in på Linblomsvägen och istället gå över Skrubbamalmsväg. Vägen kommer att var öppen med ett körfält.

VA-arbeten

Vatten och avloppsledningarna i Linblomsvägen är från 1960-talet och i dåligt skick och ska nu bytas ut. Arbetena kommer att påbörjas cirka 33 vecka och pågår i cirka 2 månader. Ledningarna som vi byter ut är huvudledningarna i gatan och kommunala servisledningarna fram till fastighetsgräns.

När arbetena är klara i gatan kommer varje fastighet att ha servisledningar för spill-vatten, dagvatten och dricksvatten fram till fastighetsgräns. Efter det får ni inte längre släppa ut dag- och dränvatten i spillvattenledningen.

Din avloppsinstallation ska senast den 30 november 2017 ha ändrats så att dag(stuprör) och dränvatten från fastigheten inte leds till spillvattenledningen.

Vattnet stängs tidvis av
Vi kommer att stänga av vattnet kortare stunder (cirka en timme) i princip varje dag, vi försöker göra detta mellan klockan 08:00-15:00. Vattnet kan i samband med arbetet bli missfärgat. Det beror på att avlagringar (rost och kalk) kan lossna när vattenhastigheten ändras i ledningen. Spola rejält i minst 15 minuter för att få bort missfärgningen. Vattnet är inte farligt att dricka.

Arbetsledare: Hampus Sjöberg kan nås på telefon 08-5782 70 68.
Va jour: efter 16:00 och helger 08-798 44 44.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-07-12

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret

Utredningsingenjör VA
Thomas Lagerwall
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Bollmora gårdsväg 12