Tyck till om tyreso.se

VA-arbeten på Centralvägen

Publicerad den: 2017-08-23

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Centralvägen nr 17-27. Ledningarna är från 1960-talet och i dåligt skick och ska nu bytas ut. Arbetena kommer att påbörjas vecka 35 och pågår i cirka 3 månader.

Byte av VA-ledningar på Bergvägen, Foto: Mats Hjeltvik

Ledningarna som vi byter ut är huvudledningarna i gatan och kommunala servisledningarna fram till fastighetsgräns. Fastighetsägare har fått information gällande arbetet med vatten och avlopp och renhållningen.

Vattnet stängs tidvis av
Vi kommer att stänga av vattnet kortare stunder (cirka en timme) i princip varje dag, vi försöker göra detta mellan klockan 08:00-15:00. Vattnet kan i samband med arbetet bli missfärgat. Det beror på att avlagringar (rost och kalk) kan lossna när vattenhastigheten ändras i ledningen. Spola rejält i minst 15 minuter för att få bort missfärgningen. Vattnet är inte farligt att dricka.

Frågor?
VA-ingenjör: Thomas Lagerwall på telefon 08-578 293 16
Arbetsledare: Hampus Sjöberg kan nås på telefon 08-578 293 13
VA jour: Efter kontorstid och helger 08-798 44 44


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-23