Tyck till om tyreso.se

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Skarvstigen

Publicerad den: 2016-10-24

Vatten och avloppsledningarna i Skarvstigen ska bytas ut. Arbetena vecka 46-47 och pågår januari ut. Åkervägen är stängd för genomfart vid Skarvstigen året ut till att börja med. Detta berör inte avfallsbilarna.

Vattenarbeten

Ledningarna som vi byter ut är huvudledningarna i gatan och kommunala servisledningarna fram till fastighetsgräns, det gäller Skarvstigen från Åkervägen. För att minska risken för källaröversvämningar och bräddningar i det allmänna ledningsnätet kommer även omläggning att ske från kombinerat system till duplikatsystem på Skarvstigen. En ny dagvattenledning kommer att läggas ner i Skarvstigen.

Vattnet stängs tidvis av
Vi kommer att stänga av vattnet kortare stunder (cirka en timme) i princip varje dag, vi försöker göra detta mellan klockan 08:00-15:00.

Missfärgat vatten
Vattnet kan i samband med arbetet bli missfärgat. Det beror på att avlagringar (rost och kalk) kan lossna när vattenhastigheten ändras i ledningen. Spola rejält i minst 15 minuter för att få bort missfärgningen. Vattnet är inte farligt att dricka.

Tillfällig Parkering
Skarvstigen kommer bli avstängd för fordonstrafik och tillfällig parkering kommer att ordnas på Åkervägen i anslutning till Skarvstigen.

Efter avslutat arbete
När arbetena är klara i gatan kommer varje fastighet att ha servisledningar för spill-vatten och dricksvatten samt en servisledning för dagvatten fram till fastighetsgräns. Efter det får ni inte längre släppa ut dag- och dränvatten i spillvattenledningen.

Din avloppsinstallation ska senast den 28 februari 2018 ha ändrats så att dag (stuprör) och dränvatten från fastigheten inte leds till spillvattenledningen, om så är fallet idag, utan att det leds till den nya dagvattenservisen.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-11-21

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret

Arbetsledare VA
Lars Lindqvist
Postadress:
135 48 Tyresö
Besöksadress:
Radiovägen 31
  • 08-5782 93 13

Kontakt

Tekniska kontoret

Utredningsingenjör VA
Thomas Lagerwall
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Bollmora gårdsväg 12