Tyck till om tyreso.se

Vägarbete med trottoar längs Långsjövägen

Publicerad den: 2016-11-28

Vi fortsätter med arbetet med att öka säkerheten och tryggheten för gående längs Långsjövägen.Nu blir det trottoar på en 150 meter lång sträcka mellan Klövervägen och Gysingevägen. Vägen är tidvis avstängd.

 Gångbana FornuddsvägenFotot är taget vid anläggning av gångbana på Fornuddsvägen 

Planering
På vissa delar breddas vägen så att körbanebredden efter att trottoaren anlagts är 5,5 meter. Trottoaren blir 180 centimeter bred och får en kantsten på 12 centimeter. Vi lägger dränering under befintligt dike som ska förhindra att det blir stående vatten. Infarter till fastigheterna på gångbanesidan blir max 6 meter breda och där sänks kantstenen till 7 centimeter.

Etapper
Sträckningen Kärrvägen - Klövervägen som är 220 meter är klar.
Sträckan mellan Klövervägen och Gysingevägen pågår.
Tidplan om när Långsjövägens trottoar kommer att nå fram till befintligt trottoar Långsjövägen/Skälsätravägen är inte klart.

Anläggning av trottoarer

Parkering
Normalt sett ska man kunna hysa sina egna och gästers bilar på den egna tomten. Man får inte parkera på trottoaren. I övrigt gäller 24 timmars parkering om inget annat anges men man får inte stå hindrande, det vill säga att räddningstjänst och trafik måste kunna passera.

Staket, häckar och brevlådor
Staket får inte placeras utanför eller på tomtgränsen. Kommunen tar inget ansvar för till exempel skador på ett staket som uppkommer vid skötsel av vägar om står utanför tomtgräns . Staket bör vara utformat så att det tål tryck från snövallar. Normal praxis är att ett staket ska placeras så att fastighetsägaren kan måla och underhålla det genom att stå på sin egen tomt.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-12-08