Tyck till om tyreso.se

Gång och cykelväg på Grustagsvägen i Älta

Publicerad den: 2016-09-02

Nacka kommun har påbörjat utbyggnaden av Gång och cykelväg på Grustagsvägeni Älta. Slyröjning och schaktning pågår.

Grustagsvägen ÄltaGrustagsvägen är blåmarkerad i kartan.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-10-24