Tyck till om tyreso.se

Gång och cykelväg på Grustagsvägen i Älta

Publicerad den: 2016-09-02

Nacka kommun har påbörjat utbyggnaden av Gång och cykelväg på Grustagsvägeni Älta. Slyröjning och schaktning pågår. De kommer att ta ner lite träd med start tidigast vecka 37.

Grustagsvägen ÄltaGrustagsvägen är blåmarkerad i kartan.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-09-02