Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Etapp 1 - Norra Tyresö Centrum

I etapp 1 anläggs dels infrastruktur och dels byggs bostäder. Infrastrukturen måste bli klar innan bostäderna kan börja byggas.

Webkamera Norra Tyresö centrum etapp 1

Följ bygget via webkameran som uppdateras var femte minut

Infrastrukturarbeten innebär störningar på centrumparkeringen

Arbetet med infrastrukturen beräknas pågå till hösten 2018. Ledningar för vatten och avlopp, el, tele, fiber, fjärrvärme och så kallad sopsug för effektivare avfallshantering ska läggas ner i marken. På så sätt läggs grunden till den kommande gatustrukturen för Norra Tyresö Centrum. Ledningsarbeten utförs på stora delar av centrumparkeringen.

 

Frågor och svar om etapp 1

 • Aktuella arbeten vecka 35 och framåt

  Stora parkeringen framför Centrum
  Bergssprängning fortsätter under kommande veckor och bergtransporter påbörjas, dessa transporter går via den stora parkeringen.
  Vi fortsätter med fjärrvärmearbeten utanför Nordea & Djurmagazinet, dessa arbeten har gått bra och ligger bra till tidsmässigt, återställning av dessa ytor påbörjas under september. 

  Mellan stora parkeringen-Bollmorahallen och Biografen
  På gamla Forellskolans tomt pågår övriga arbeten med schakt för ledningar ,samt borrning- och sprängningsarbeten mot Ishallen.

  Mellan Biografen och Bollmoravägen (framför "Landstingshuset")
  På Bollmora Torg fortsätter vi återställa efter fjärrvärmeschakten, ytorna vi grävt upp asfalteras i slutet på vecka 35.

 • Husbyggande - 200 nya bostäder

  Arbetet med att bygga bostäderna i etapp 1 påbörjas tidigast under hösten 2016. Då ska ett 16-våningshus byggas samt ett kvarter om 6 våningar. De två kvarteren innehåller bostäder med kommersiella lokaler på bottenvåningen. Byggherrar är Riksbyggen, Småa och Botrygg.
  Är du intresserad av att bo i någon av husen kan du redan nu intresseanmäla dig på byggherrarnas hemsidor:

  Riksbyggen 
  www.riksbyggen.se/ny-bostad/aktuella-projekt/stockholm/tyreso/

  Småa 
  www.smaa.se/kommande-bostader/norra-tyreso-centrum/

  Botrygg
  www.botrygg.se/nyproduktion/aktuella-projekt/stockholm/norra-tyreso-centrum/

 • Hur tar jag mig runt arbetsområdet?

  För att kunna lägga ner ledningar i marken för de nya gatorna behöver vi stänga av området runt etapp 1. Det innebär att en del gång- och cykelvägar till och från centrum kommer stängas av och ledas om. För att minska olägenheter för dig som kommer till centrum med bil kommer det vid några tillfällen att bli kortare avstängningar och begränsad framkomlighet vid parkeringsytorna vid centrum.

  En orienteringsplan kommer att finnas uppsatt vid byggområdet för att du lätt ska kunna hitta vägar att gå, cykla och köra runt arbetsplatsen.

  Orienteringsplanen om hur du kan ta dig runt byggområdet

 • Kommer parkeringsplatser försvinna?

  Parkeringsytorna kommer till största del inte påverkas av arbetet. Vissa ytor kommer under kortare perioder att stängas av för att minska störningarna för dig som besökare. Ett mindre antal parkeringsplatser kommer tas i anspråk under byggtiden. Det behöver vi göra för att få mer plats på arbetsplatsen så olycksrisken minskas. Använd gärna parkeringshuset under de tider då parkeringsplatserna är fulla.

  Här kan du se orienteringsplanen över byggområdet


Mer information

Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1


Publicerad av: maria.harvig@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-09-30

Högermeny

Relaterad information

Orienteringsplan

Orienteringsplan

Skärmdump orienteringsplan Norra Tyresö centrum etapp 1
Här kan du se en karta över hur du som gående eller trafikant kan ta dig till och från området runt arbetsplatsen.

Karta etapp 1

Karta etapp 1

Norra Tyresö Centrum etapper

Etapp 1 markerat i rött. Klicka för att förstora bilden.