Tyck till om tyreso.se

Aktuellt

 

 • 18 augusti 2017

  Fler cykelvägar 2017-2018

  Arbetet med att anlägga en dubbelriktad gång- och cykelbana på Skogsängsvägen mellan Lindalsvägen och Njupkärrsvägen startar under vecka 34.

 • 02 augusti 2017

  VA-arbeten på Trollbäcksvägen

  Vatten och avloppsledningarna i Trollbäcksvägen är från 1950-talet och i dåligt skick och ska nu bytas/renoveras. Arbetena kommer att påbörjas i vecka 32 och pågår i cirka 4 veckor.

 • 01 augusti 2017

  Nya dagvattendammarna på Prästängen

  Prästängens nya dagvattendammar kommer att ha som huvudsyfte att rena dagvattnet från föroreningar från anslutande radhusområden i Krusboda samt från intilliggande snöupplag. Dammarna invigs den 24 augusti.

 • 13 juni 2017

  Wättinge Gårdsväg breddas

  Nu börjar arbetet med att bredda en drygt 700 meter lång sträcka av Wättinge gårdsväg, det kommer gynna tillgängligheten och framkomligheten.

 • 02 juni 2017

  Ny pumpstation anläggs i Fornuddsparken

  Förberedande arbeten inför bytet av den uttjänta pumpstationen på Fornuddsvägen 61. Vi beräknar att vara klara till vecka 45.

 • 22 april 2017

  Arbeten i Norra Tyresö Centrum

  Här kan du läsa om aktuella arbeten i de olika etapperna i Norra Tyresö Centrum.

 • Prenumerera
  1  2  Nästa »

Högermeny