Tyck till om tyreso.se

Aktuellt

 

 • 29 mars 2017

  Schaktarbeten på Fornuddsvägen

  Vattenfall utför schakt i gatan för utökad servis samt förstärkning av elnätet. Arbetet beräknas vara slutfört senast den 17 april.

 • 27 mars 2017

  Dikesarbeten

  Vi ska arbeta med dikena i skogområden från Vikingavägen, förbi Allfartsvägen och ut på Uddbyvägen.Vi kommer dika och fälla träd.

 • 11 januari 2017

  Arbetet med Fornuddsparken har startat

  Arbetet med röjning och naturvård i Fornuddsparken har börjat med att vi röjer sly och vass i viken samt längs den befintliga gångväg som går genom fornlämningsområdet.

 • 20 maj 2016

  Följ etableringsarbetena i Norra Tyresö Centrum

  Nu har arbetet med infrastrukturen kommit igång. Ledningar för vatten och avlopp, el, tele, fiber och fjärrvärme ska ner i marken. Följ arbetet via vår webbkamera som uppdateras var femte minut.

 • 01 april 2016

  Vägarbeten på Tyresövägen

  Första delprojektet för förbättrad framkomlighet på Tyresövägen startar försommaren 2016 med att vid Petterboda anlägga en ny cirkulationsplats samt en gång- och cykelväg under Tyresövägen.

 • 22 mars 2016

  Arbeten i Norra Tyresö Centrum

  Här kan du läsa om aktuella arbeten i de olika etapperna i Norra Tyresö Centrum.

 • Prenumerera
  1  2  Nästa »

Högermeny