Tyck till om tyreso.se

Aktuellt

 

 • 19 september 2016

  VA-arbeten på Bollmoravägen

  Med anledning av nybyggnationen av bostadsområdet Hasselbacken så måste en stor vattenledning flyttas. I dagsläget ligger ledningen där Tyresö bostäder ska börja bygga.

 • 14 september 2016

  Vi anlägger en dagvattendamm på Prästängen

  Vi gräver ur för två stycken dammar. Byggtrafik via Nyforsvägen kommer att belasta området. Parkeringarna kommer delvis till och från vara uppgrävda, så undvik att komma med bil om du kan.

 • 06 september 2016

  Vi anlägger en hundrastgård vid Wättinge

  Hundrastgården anläggs i höjd med Dalhallen. Beräknas preliminärt vara klart för hundbesök i mitten av oktober. En del kommer att bestå av naturmark och en del av stenmjöl som blir mycket mjukare för tassarna.

 • 02 september 2016

  Gång och cykelväg på Grustagsvägen i Älta

  Nacka kommun har påbörjat utbyggnaden av Gång och cykelväg på Grustagsvägeni Älta. Slyröjning och schaktning pågår. De kommer att ta ner lite träd med start tidigast vecka 37.

 • 31 juli 2016

  VA-arbeten på Linblomsvägen mellan Amaryllisvägen och Nybodavägen

  Vatten och avloppsledningarna i Linblomsvägen är från 1960-talet och i dåligt skick och ska nu bytas ut. Arbetena kommer att påbörjas cirka 33 vecka och pågår i cirka 2 månader.

 • 31 maj 2016

  Vad betyder P-skylten?

  Åtta av tio vet inte vad en P-skylt utan tilläggsskylt betyder. Vet du? Läs här vad som gäller och undvik böter.

 • Prenumerera
  1  2  3  Nästa »

Högermeny