Tyck till om tyreso.se

Aktuellt

 

 • 12 oktober 2016

  Beläggningsarbeten på Näsbyvägen

  Med anledning av det dåliga skicket kommer vi att asfaltera om en del av Näsbyvägen vecka 42 och 43 . Vi är medvetna om att det kommer innebära störningar under pågående arbete och ber om förståelse för det.

 • 02 september 2016

  Gång och cykelväg på Grustagsvägen i Älta

  Nacka kommun har påbörjat utbyggnaden av Gång och cykelväg på Grustagsvägeni Älta. Slyröjning och schaktning pågår. De kommer att ta ner lite träd med start tidigast vecka 37.

 • 31 juli 2016

  VA-arbeten på Linblomsvägen mellan Amaryllisvägen och Nybodavägen

  Vatten och avloppsledningarna i Linblomsvägen är från 1960-talet och i dåligt skick och ska nu bytas ut. Arbetena kommer att påbörjas cirka 33 vecka och pågår i cirka 2 månader.

 • 31 maj 2016

  Vad betyder P-skylten?

  Åtta av tio vet inte vad en P-skylt utan tilläggsskylt betyder. Vet du? Läs här vad som gäller och undvik böter.

 • 20 maj 2016

  Följ etableringsarbetena i Norra Tyresö Centrum

  Nu har arbetet med infrastrukturen kommit igång. Ledningar för vatten och avlopp, el, tele, fiber och fjärrvärme ska ner i marken. Följ arbetet via vår webbkamera som uppdateras var femte minut.

 • 01 april 2016

  Vägarbeten på Tyresövägen

  Första delprojektet för förbättrad framkomlighet på Tyresövägen startar försommaren 2016 med att vid Petterboda anlägga en ny cirkulationsplats samt en gång- och cykelväg under Tyresövägen.

 • Prenumerera
  1  2  Nästa »

Högermeny