Tyck till om tyreso.se

Aktuellt

 

 • 30 november 2016

  Vägarbete med trottoar längs Långsjövägen

  Vi fortsätter med arbetet med att öka säkerheten och tryggheten för gående längs Långsjövägen. Nu blir det trottoar på en 150 meter lång sträcka mellan Klövervägen och Gysingevägen. Vägen är tidvis avstängd.

 • 28 november 2016

  Biltvätt på gatan räknas som miljöfarlig verksamhet

  Det står inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Lär dig hur du tvättar snällt mot naturen och dig själv.

 • 25 november 2016

  Vi anlägger en dagvattendamm på Prästängen

  Vi gräver ur för två stycken dammar. Parkeringarna kommer delvis till och från vara uppgrävda, så undvik att komma med bil om du kan. I december kommer vi schakta för den stora dammen.

 • 21 november 2016

  Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Skarvstigen

  Vatten och avloppsledningarna i Skarvstigen ska bytas ut. Arbetena vecka 46-47 och pågår januari ut. Åkervägen är stängd för genomfart vid Skarvstigen året ut till att börja med.

 • 07 november 2016

  Tyresövägen - villkor för verksamhet

  Villkor för att NCC ska kunna bedriva verksamhet med mottagning, sortering, mellanlagring och omlastning av bygg- och rivningsavfall har beslutats. Beslutet kan överklagas fram till 17 mars 2016.

 • 23 oktober 2016

  Vad betyder P-skylten?

  Åtta av tio vet inte vad en P-skylt utan tilläggsskylt betyder. Vet du? Läs här vad som gäller och undvik böter.

 • Prenumerera
  1  2  Nästa »

Högermeny