Tyck till om tyreso.se

Hasselbacken

HasselbackenBygget av Hasselbacken inleddes i februari. Foto: Lars Ternblad.

Under våren 2017 påbörjar Tyresö Bostäder bygget av bostadsområdet Hasselbacken. Dessutom ska el, tele/fiber, fjärrvärme samt vatten och avlopp läggas ner i gatan. Det arbetet inleds i februari.

Kommunens del i projektet består i att lägga ner ledningar för vatten och avlopp i gatan. Arbetet med att lägga ner el och fjärrvärme ansvarar Vattenfall för. Allt som allt beräknas vägarbetena hålla på i cirka fyra månader. Under tiden kommer framkomligheten i området att försämras något och köer kan uppstå.

Denna sida kommer hålla dig uppdaterad på hur arbetet utvecklas och hur det påverkar dig som Tyresöbo.

Under våren stängs ett körfält på Bollmoravägen av.

Se illustrationer över de kommande bostäderna.

Läs om bostadsprojektet på Tyresö Bostäders hemsida.


 

Vanliga frågor och svar

 • Vad händer under vecka 18?

  Rapport från kommunen: Under vecka 18 kommer vi bland annat att påbörja justeringsarbeten för gång- och cykelbana utanför två av de kommande husen i Hasselbacken-projektet.

  Vi kommer också att påbörja och slutföra arbetena med kommunfibern på sträckan Granängsvägen. Om allt går som planerat kommer vi lägga dagvattenanslutningen till ett av husen under natten till torsdag.

  Förberedelserna inför avstängningen av ett körfält på Bollmoravägen pågår också under veckan.

 • Var sker vägarbetet?

  Vi anlägger vatten och avlopp till Hasselbacken i två etapper:

  Etapp 1 Bollmoravägen från Tyresö centrum till Granängsvägen. Hela gång- och cykelvägen på södra sidan grävs upp.
  Etapp 2 Bollmoravägen och ner mot Granängsvägen.

  Karta var ledningarna ska läggas ned 
  Avstängningsområdet runt arbetsplatsen är större än det som är markerat i kartan. Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-03-29

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsingenjör
Emelie Häll
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2