Tyck till om tyreso.se

Hasselbacken

HasselbackenBygget av Hasselbacken inleds under våren. Redan under februari börjar kommunen lägga ner vatten och avlopp i gatan. Foto: Lars Ternblad.

Under våren 2017 påbörjar Tyresö Bostäder bygget av bostadsområdet Hasselbacken. Dessutom ska el, tele/fiber, fjärrvärme samt vatten och avlopp läggas ner i gatan. Det arbetet inleds i februari.

Kommunens del i projektet består i att lägga ner ledningar för vatten och avlopp i gatan. Arbetet med att lägga ner el och fjärrvärme ansvarar Vattenfall för. Allt som allt beräknas vägarbetena hålla på i cirka fyra månader. Under tiden kommer framkomligheten i området att försämras något och köer kan uppstå.

Denna sida kommer hålla dig uppdaterad på hur arbetet utvecklas och hur det påverkar dig som Tyresöbo.

Under våren stängs ett körfält på Bollmoravägen av.

Se illustrationer över de kommande bostäderna.

Läs om bostadsprojektet på Tyresö Bostäders hemsida.


 

Vanliga frågor och svar

 • Vad händer under vecka 12?

  Rapport från Tyresö Bostäders entreprenör NCC: Under måndagen (vecka 12) inleds sprängningen i området. Den delen som är först ut är den närmast centrum.

  Rapport från kommunen: Under natten mellan tisdag och onsdag kommer arbetet med att schakta över Granängsvägen utföras. Natten till torsdag kommer att vara reserv. Inget av detta arbete kommer att utföras dagtid så att trafiken ska kunna flyta på så smidigt som möjligt. 

  Detta hände under vecka 10:
  Rapport från Tyresö Bostäders entreprenör NCC: Arbeten med att skrapa fram berg pågår. Pålnings- och sprängningsarbetena beräknas starta tisdag respektive onsdag denna vecka (vecka 11). Under pålnings- och sprängningsarbetena är det bullrande arbeten. Detta kommer pågå i cirka fyra månader. 

  Rapport från kommunen: Arbetet med schaktning och inkoppling av nya avloppsledningen fortsätter. Vi kommer att lägga nytt avlopp i cirka tre veckor, fram till Granängsvägen. 

 • Var sker vägarbetet?

  Vi anlägger vatten och avlopp till Hasselbacken i två etapper:

  Etapp 1 Bollmoravägen från Tyresö centrum till Granängsvägen. Hela gång- och cykelvägen på södra sidan grävs upp.
  Etapp 2 Bollmoravägen och ner mot Granängsvägen.

  Karta var ledningarna ska läggas ned 
  Avstängningsområdet runt arbetsplatsen är större än det som är markerat i kartan. Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-03-21

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsingenjör
Emelie Häll
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2