Tyck till om tyreso.se

Hasselbacken

HasselbackenBygget av Hasselbacken inleds under våren. Redan under februari börjar kommunen lägga ner vatten och avlopp i gatan. Foto: Lars Ternblad.

Under våren 2017 påbörjar Tyresö Bostäder bygget av bostadsområdet Hasselbacken. Dessutom ska el, tele/fiber, fjärrvärme samt vatten och avlopp läggas ner i gatan. Det arbetet inleds i februari.

Kommunens del i projektet består i att lägga ner ledningar för vatten och avlopp i gatan. Arbetet med att lägga ner el och fjärrvärme ansvarar Vattenfall för. Allt som allt beräknas vägarbetena hålla på i cirka fyra månader. Under tiden kommer framkomligheten i området att försämras något och köer kan uppstå.

Denna sida kommer hålla dig uppdaterad på hur arbetet utvecklas och hur det påverkar dig som Tyresöbo.

Läs mer om bostadsprojektet Hasselbacken.

Läs om bostadsprojektet på Tyresö Bostäders hemsida.


 

Vanliga frågor och svar

 • Vad händer under vecka 7?

  NCC kommer att gräva bort refugen mellan busshållplatserna natten mellan måndag 13 februari och tisdag den 14 februari. Framkomligheten i området kommer därför att försämras under tiden arbetet pågår (21.00-06.30). Ta därför gärna en annan väg om möjlighet finns.

  På onsdag den 15 februari påbörjas arbetet med att anlägga en provisorisk väg som ska göra så att det går att komma fram även fortsättningsvis, trots vägarbetena.

  Dessutom stängdes busshållplatserna Bollmoraberg av under måndagen den 13 februari. Hållplatserna kommer att vara avstängda under våren.

  Detta hände under vecka 6:

  Under vecka 6 kommer infarten till parkeringen längs Bollmoravägen att grävas upp för att dra fram elkablar till bygget. Infarten kommer att hållas öppen med körplåtar men kortare stunder kan det bli stopp. Gående kan alltid ta sig fram i andra änden men bilister får vara vaksamma.

  Trädfällningen längs Bollmoravägen är avklarad, stubbar ska tas bort och sedan börjar arbetet med att ”skrapa fram” berget inför sprängning. Staket och viltstängsel är på väg upp för att avgränsa området där de nya bostäderna ska byggas.

 • Var sker vägarbetet?

  Vi anlägger vatten och avlopp till Hasselbacken i två etapper:

  Etapp 1 Bollmoravägen från Tyresö centrum till Granängsvägen. Hela gång- och cykelvägen på södra sidan grävs upp.
  Etapp 2 Bollmoravägen och ner mot Granängsvägen.

  Karta var ledningarna ska läggas ned 
  Avstängningsområdet runt arbetsplatsen är större än det som är markerat i kartan. Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-02-06

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsingenjör
Emelie Häll
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2