Tyck till om tyreso.se

Din grönska kan vara en trafikfälla

Det är grönt och skönt i Tyresö. Men det finns en baksida med grönskan – den skymmer lätt sikten i trafiken. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri på de sätt som beskrivs här. Om en olycka inträffar kan du ställas till svars.

Så här säger Plan- och bygglagen:
En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer plan- och bygglagen § 15 kap. 8

Läs i foldern om hur du klipper dina buskar, träd och häckar rätt. Foldern finns att skriva ut som pdf.
Klipp till höjdangivelserDina buskar och trädgrenar ska lämna fri höjd för gångtrafikanter, cyklister och biltrafik. Illustration: Ulf Swerin

Detta gäller alla, det är viktigt att:

  • Gångbanan inte inkräktas av buskar och grenar på bredden, höjden eller i markplan så att gångtrafikanter och cyklister inte skadas av utstickande grenar eller tvingas väja för dem och gå ut i körbanan
  • Skyltar och vägmärken inte skyms
  • Grenar och kvistar inte når upp till ledningar eller skymmer gatubelysningen
  • Ditt staket inte skymmer sikten – det får vara max 110 centimeter högt
  • På en gata med bara en gångbana, bör det vara fritt minst 50 centimeter mellan tomtgräns och körbana på den sidan som saknar gångbana, för att gående ska ha någonstans att ta vägen, där gångbana helt saknas gäller minst 50 centimeter fritt på båda sidor.

Tänk på det här när du planterar

  • Stora buskar och träd bör du plantera minst 2 meter från tomtgräns
  • Häck- och buskplantor bör planteras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.


Att plantera en häck behöver inga tillstånd. Men tänk på att inte plantera häcken så att den riskerar att växa in på grannens tomt eller ut över gatan. Hur du ska agera om du vill klippa grannens häck som hänger in på din tomt regleras i Jordabalken.


Publicerad av: Lotta Anglén

Senast uppdaterad: 2017-11-17

Högermeny

Foldern Klipp till

Foldern Klipp till


Läs eller skriv ut dokumentet.