Tyck till om tyreso.se

Ändring av skyltning

 

Frågor och svar

  • Många kör för fort på vår gata, kan ni sätta upp fler 30-skyltar?
    Nej, tyvärr. Högsta tillåtna hastighet skyltas normalt bara då den förändras, till exempel vid in/utfarter till en 30-zon. Kommunen strävar efter att ha så få trafikskyltar som möjligt för att minska risken för distraktion.

    Många kör fort utanför vår förskola, kan ni sätta upp "varning för lekande barn"-skyltar?
    Barn finns i närheten av alla våra gator och kommunen gör inte åtgärder 
    särskilt riktade till förskolor. Barn i den åldern förväntas ha sällskap av en vuxen när de rör sig i trafiken. ”Varning för lekande-barn”-skyltar placerar vi enligt nuvarande praxis endast upp vid skolor, där barnen är äldre och förväntas ta sig till och från skolan själva.


Högermeny