Tyck till om tyreso.se

Vi skulle vilja få ett övergångsställe på vår gata

 

Frågor och svar

  • Övergångsställen är en framkomlighetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Den första förutsättningen för ett övergångsställe är därför att trafiken är så tät på gatan att det helt enkelt är svårt att ta sig över utan stöd av ett övergångsställe. Vidare krävs att det finns en tydlig efterfrågan att gå över just där, det vill säga att det finns målpunkter på båda sidor. På lokalgator, med hastighetsbegränsningen 30 km/timme är oftast inte dessa kriterier uppfyllda. Övergångsställen ska inte heller läggas för tätt eftersom respekten för dem då riskerar att minska.

    Forskning visar att markerade övergångsställen utan andra åtgärder leder till en ökning av antalet olyckor både för fotgängare och för motorfordon. Övergångsställen ska därför aldrig anläggas, eller behållas, av trafiksäkerhetsskäl.


Högermeny