Tyck till om tyreso.se

Trafikmätningar i Tyresö

 

Frågor och svar

  • Tyresö kommunen är sedan fler år rankad som en av de trafiksäkraste i Sverige. Korsningar på kommunens huvudvägar har byggts om till cirkulationsplatser och vid flera skolor det anlagts skyddade avlämningsplatser. Kommunen arbetar också systematiskt med att separera gång- och cykelvägar från biltrafiken.

    Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en olycka får. Vid 30 km/tim går gränsen för att oskyddade trafikanter ska överleva om de blir påkörda. De skador kroppen får vid en krock i 70 km/tim motsvarar ett fall från sjätte våningen i ett höghus. Om hastigheten är 50 km/tim motsvarar krocken ett fall från tredje våningen medan 30 km/tim motsvarar ett fall från första våningen.

    Ta del av Tyresö trafikmätningar hos Trafikai, sök på Tyresö och sök dig sedan fram till den adress du är intresserad av.
    Tyresös trafikmätningar hos Trafikia


Högermeny