Tyck till om tyreso.se

Bullerremsor (målade ränder) i stället för fartgupp

 

Frågor och svar

  • Vi har tagit bort de gamla fartguppen på vissa vägar då den typen av farthinder inte lämpar bra ur väghållningsperspektiv då det vintertid blir kvar snö som plogen inte får med sig och likadant vid sandupptagningen.

     Vi har tittat på fler alternativ i stället för fartgupp och det är denna modell som vi valt att gå vidare med, även Stockholms stad har anammat den här modellen för vissa av sina korsningar. Vi har valt den här modellen med ränder i asfalten för att uppmärksamma fordonstrafik att man kommer till en korsning.


Högermeny