Tyck till om tyreso.se

Parkeringar och parkeringsregler

 

Frågor och svar

 • Parkeringsregler

  Tyresö kommuns lokala trafikföreskrift (0138 2009-00068) om villkor för parkering: 

   

  • 1 § Fordon får parkeras på gata, väg, allmän parkeringsplats eller annan gatuliknande allmän plats under högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag.
  • 2 § Föreskrifter gäller hela Tyresö kommun med undantag för områdena öster om Gimmersta, Slottsvägen, Orkidévägen och Strandvägen.

   

  Tyresös infartsparkeringar för cykel och för bil hittar du lätt i webbkartan, sök på cykelparkering och infartsparkering.
  Till webbkartan 

  Övergivna bilar på Tyresö kommuns mark

  Anmäl fordon som är övergivna eller står på olämplig plats


Högermeny