Tyck till om tyreso.se

Parkeringar och parkeringsregler

 

Frågor och svar

 • Parkeringsregler

  Trafikföreskrift

  (0138 2014-00011) trädde i kraft 2014-06-16 och ersatte (0138 2009-00068)

  Tyresö kommuns lokala trafikföreskrift om villkor för parkering: 

  • 1 § Fordon får parkeras på gata, väg, allmän parkeringsplats eller annan gatuliknande allmän plats under högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag.
  • 2 § Föreskrifter gäller hela Tyresö kommun med undantag för  de områden som ligger utanför tätbebyggt område och inte är markerade i ovanstående LTF.

   

  Tyresös infartsparkeringar för cykel och för bil hittar du lätt i webbkartan, sök på cykelparkering och infartsparkering.
  Till webbkartan 

  Övergivna bilar på Tyresö kommuns mark

  Anmäl fordon som är övergivna eller står på olämplig plats


Högermeny