Tyck till om tyreso.se

Parkeringar och parkeringsregler

 

Frågor och svar

 • Parkeringsregler

  Trafikföreskrift

  (0138 2014-00011) trädde i kraft 2014-06-16 och ersatte (0138 2009-00068)

  Tyresö kommuns lokala trafikföreskrift om villkor för parkering: 

  • 1 § Fordon får parkeras på gata, väg, allmän parkeringsplats eller annan gatuliknande allmän plats under högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag.
  • 2 § Föreskrifter gäller hela Tyresö kommun med undantag för  de områden som ligger utanför tätbebyggt område och inte är markerade i ovanstående LTF.

   

  Tyresös infartsparkeringar för cykel och för bil hittar du lätt i webbkartan, sök på cykelparkering och infartsparkering.
  Till webbkartan 

  Övergivna bilar på Tyresö kommuns mark

  Anmäl fordon som är övergivna eller står på olämplig plats

  Bil som står felparkerad och behöver flyttas akut
  Som kommuninvånarna kan du ringa Nokas Kundtjänst 08-556 558 20 efter klockan 17.00. Under kontorstid kontaktar du kommunen som dirigerar ut parkeringsvakten.


Högermeny