Tyck till om tyreso.se

Markvibrationer från trafiken

 

Frågor och svar

  • Uppfattar du som att markvibrationerna kommer från trafiken och att det utgör en olägenhet för er är det bästa att ni kontaktar SMOHF (Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund). SMOHF är en tillsynsmyndighet för den här typen av frågor och de kan göra en bedömning av ärendet. Om ni har skador på byggnader som ni kopplar till markvibrationer från trafiken bör ni först och främst kontakta ert försäkringsbolag så att de kan avgöra hur ni ska gå vidare. Om de anser att det beror på trafiken kommer de att kontakta kommunens försäkringsbolag för vidare hantering.

    Kontaktuppgifter till SMOHF:

    Servicetelefon 08-606 73 00
    e-post miljokontoret@smohf.se
    hemsida www.smohf.se


Högermeny