Tyck till om tyreso.se

Blomlådor som farthinder

 

Frågor och svar

  • Kommunen använder inte blomlådor och liknande "lösa" hinder. Huvudanledningen är att det har visat sig att barn ofta leker vid blomlådorna och att olycksrisken därför är stor. Lösa hinder är även ett framkomlighetsproblem, potentiellt trafiksäkerhetsproblem och försvårar generellt för gatudrift. Det är inte tillåtet att placera ut egna hinder på gator där kommunen är väghållare.


Högermeny