Tyck till om tyreso.se

Cykla och åka moped i Tyresö

 

Frågor och svar

 • Cykla i Tyresö
  Vet du att det finns cykelkartor och kartblad med förslag på cykelturer i Tyresö att hämta bland annat i kommunens reception, på biblioteken
   och på turistbyrån. Tyresö tillsammans med Nacka och Stockholms stad har även byggt ihop cykelvägnätet och därmed förbättrat förutsättningarna för pendlande för cyklisterna.
  Läs mer om kommunens satsningar

  Åka moped
  Att ha moped innebär både frihet och rörlighet men även ett stort ansvar att åka lagligt och säkert, både för dig själv och andra. Regelverket kring mopeder och mopedkörning har skärpts till de senare åren i Sverige. Du vet väl att det är förbjudet att köra på gång- och cykelvägar?

  Moped är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul och som delas in i två klasser, moped klass I och moped klass II.
  Läs om de olika klasserna på Transportstyrelsens hemsida


Högermeny