Tyck till om tyreso.se

Bilister kör på gång- och cykelvägar

 

Frågor och svar

  • Det händer att bilister genar på gång- och cykelvägar trots att det är förbjudet. Hindren på cykelvägarna (betongsugga, pollare eller grindar) är tyvärr en säkerhetsrisk för de som cyklar. I mörker kan hindren vara svåra att se trots reflexer. De gör det också svårt för personer med funktionshinder, barnvagn eller cyklister med cykelkärra att ta sig fram. Olycksrisken är således större att en cyklist kör på ett hinder än att en incident inträffar med en olovligt körande bil eller moped.

    Problemet med motorfordonstrafik på gång- och cykelbanor bedöms i första hand vara en polisiär fråga eftersom det handlar om brott mot gällande trafikregler. Samtidigt har polisen begränsade resurser att övervaka detta.

    Enligt nuvarande praxis sätter vi därför normalt inte ut nya hinder längs med våra gång- och cykelbanor.


Högermeny