Tyck till om tyreso.se

Köer på Gudöbroleden. Vad gör kommunen?

 

Frågor och svar

  • Gudöbroleden är Trafikverkets och kommunen är fullt medvetna om problematiken. Vi har i omgångar uppvaktat både SL och Trafikverket om detta. Vi har föreslagit cirkulationsplatser och kollektivkörfällt. De svar vi fått är att Trafikverket undersöker möjligheten till att göra en bussfil mellan Strandkyrkogårdens och Hanvikens busshållplatser i södergående riktning. Om det fungerar så kommer de förhoppningsvis att anlägga ett där.

    Övriga åtgärder som skulle öka framkomligheten in mot Stockholm är de inte positiva till eftersom det inre trafiksystemet ändå inte kan svälja en ökad inströmning. Det skulle alltså inte gå fortare att ta sig från Tyresö till Stockholm bara för att man ökar framkomlighetan i Tyresö menar man, det skulle snarare skapa större problem längre in i systemet.


Högermeny