Tyck till om tyreso.se

Ansvarsområden för trafikenheten

 

Frågor och svar

 • Trafikenheten hjälper dig med:

  • Trafiksäkerhet
  • cykel- och gångtrafik
  • trafikmätning
  • tillgänglighet
  • lokala trafikföreskrifter
  • projektering av trafiklösningar
  • parkeringstillstånd för rörelsehindrade
  • schaktningstillstånd
  • tillstånd för upplåtelse av offentlig mark
  • flyttning och skrotning av bilar
  • parkeringsövervakning på kommunal mark.   

Högermeny