Tyck till om tyreso.se

Ansvarsområden för gatuenheten

 

Frågor och svar

  • Vi reparerar och underhåller bland annat vägbeläggningar, vägräcken, staket, trafiksignaler, trafikskyltning, rensar diken och gatubrunnar, och sköter renhållning av gång- och körbanor. Inom vårt ansvarsområde finns även klottersanering, dikning, gatubelysning och trafikljusanläggningar. Av de cirka 7 000 ljusarmaturerna i park- och gatumiljön byter vi lampor på en fjärdedel varje år. Vi röjer även sikten i gatumiljön.

    Vägarna som gatuenheten ansvarar för består av 150 km väg, 50 km trottoarer och gång- och cykelbanor, 8 stycken cirkulationsplatser, 11 trafiksignaler och 24 broar inklusive gång- och cykelbroar. Samhällsbyggnad sköter även de enskilda vägföreningarnas vägar på entreprenad, både sommar och vinter.

    Årscykel
    Vinterväghållningen (15/10–15/4) innebär plogning, sandning och bortforsling av snömassor, och avslutas med sandupptagning och rengöring av gatubrunnar under april och maj månad. Från början av juni genomförs beläggningsarbeten med asfalt inom vägnätet. Under sommarmånaderna genomförs även underhållssopning av gång- och cykelvägar samt det ordinarie vägnätet. 


Högermeny