Tyck till om tyreso.se

Hög kantsten vid nyanläggning av trottoar

 

Frågor och svar

 • När vi anlägger nya trottoarer så kan det tyckas att kantstenen blir för hög. Kantstenen är till för att ge cyklister och fotgängare företräde vid korsningarna. 

  • Det är ett säkert sätt att se till att motorburen trafik sänker hastigheten när de ska korsa Gång- och cykelbanan. Därmed är passagen tryggare för både fotgängare och cyklister.
  • Det är ett vanligt sätt att anlägga passager för gång- och cykelbanorna och modellen nyttjas flitigt av såväl Stockholms stad som dess kranskommuner. Bland annat på Vasagatan.
  • Det är ett sätt att tydliggöra kommunens ambitioner att höja andelen resor med cykel som transportmedel.
  • Det är ett sätt att påvisa att cykeln som transportmedel är ett trafikslag på frammarsch som bereds utrymme i kommunens trafikplanering.
  • Att planera för framkomlighet för fotgängare och cyklister ligger i linje med kommunens ambition avseende miljön.
  • Cykelbanan lutar ibland i sidled med anledning av  topografin som Skogsängsvägen i korningarna med Lindalsvägen och Collins väg (inte byggd än) kantstenen hjälper till att minska lutningen.

Högermeny