Tyck till om tyreso.se

Anmälan om flytt av fordon

Tusentals bilar överges i Sverige varje år. Förutom att skrotfordon skräpar ner betraktas den också som farligt avfall, så länge den innehåller de vätskor och komponenter som är skadliga för miljön.

 Skrotbil

Till fordon som kan anmälas räknas exempelvis bil, container, moped, motorcykel, släpkärra, buss, lastbil, båt på trailer och båttrailer.

Fordon på kummunal mark
Här kan du som privatperson anmäla fordon som står på kommunens mark.

Fordon på privat mark
Fordon som står övergivna på privat mark, företagsmark eller det statliga vägnätet flyttas först efter begäran från markägaren. Kommunen måste få in en skriftlig begäran från markägaren om hjälp för att vi ska hjälpa till med bortforsling mot en kostnad (om inte fordonsägaren betalar).

 

Frågor och svar om flytt av fordon

 • Vad händer när vi får in en anmälan

  Vi fotograferar fordonet och en röd lapp fästs på fordonet. Samma dag skickar kommunen en skriftlig uppmaning till fordonsägaren med information om att fordonet kommer att tas om hand av kommunen, om ägaren själv inte flyttar fordonet inom 3 arbetsdagar. 
  Om fordonet är helt demolerat skickar vi det direkt till skroten, och fordonsägaren får en faktura på 1 500 kronor.

 • Anmäl fordon här

  Fordon på kommunens mark
  Till fordon som kan anmälas räknas exempelvis bil, moped, motorcykel, släpkärra och båttrailer. Här kan du som privatperson anmäla fordon som står på kommunens mark.
  Anmäl här 

  Fordon på privat mark
  Om ett fordon står övergivet på privat mark, företagsmark eller statliga vägnätet, debiteras markägaren hela kostnaden för bortforsling och skrotning. Kommunen måste få in en skriftlig begäran från markägaren om hjälp för att vi ska hjälpa till med bortforsling.
  Anmäl här

 • Fordon som utgör trafikfara eller hinder

  Fordon som står trafikfarligt och/eller kan vara farliga för allmänheten, hindrar gatuskötsel eller räddningstjänsten, kan vi flytta direkt utan uppmaning till ägaren att själv flytta fordonet.

 • Om ägaren inte flyttar fordonen efter uppmaning

  Om bilen bedöms ha ett betydande ekonomiskt värde flyttas den med bärgningsbil till kommunens uppställningsplats, i avvaktan på att ägaren ska ska höra av sig. Fordonsägaren bekostar hela denna hantering som innefattar bortforsling, uppställning och tillsyn. Om inte fordonet hämtats ut inom 30 dagar tillfaller fordonet kommunen och skickas vidare till skrotning.

  Bedömer kommunen att fordonet inte har något värde så skickas det direkt till skroten, fordonsägaren bekostar hela denna hantering som innefattar bortforsling och skrotning.

  Läs om vad som gäller för övergivna bilar

  Tips om vad du ska tänka på om du vill skrota din bil

 • Vad kostar det för fordonsägaren?

  När vi har flyttat fordonet till vår uppställningsplats kostar det 3 000  kronor att hämta ut det

  Vill du hämta ut ditt fordon, gör så här:
  Betala in 3 000 på BG 5674-3529, referens 221-31328-24974-2296 måste anges. E-posta sedan till ekonomi@tyreso.se och skriv att pengar kommer och hur mycket. När vi har fått in pengarna till oss så bestämmer vi tillfälle för utlämning av fordonet, ägarbevis och nycklar ska då visas upp.

  Fordonsägare som inte hör av sig och fordonet skrotas, debiteras 1 500 kronor.

  För flyttning av stora tunga och svåråtkomliga fordon (exempelvis bussar, lastbilar och båtar på trailer) debiteras den faktiska kostnaden.Publicerad av: Lotta Anglén

Senast uppdaterad: 2017-11-28

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret

Trafikingenjör
Henrik Ström
Postadress:
Tyresö
Besöksadress:
Bollmora Gårdsväg 12