Tyck till om tyreso.se

Om Isy Case

Varje schaktärende måste gå via en av ledningsägarnas projektledare för att kunna godkännas.

Ny användare av ISY Case

För att ansöka om trafikanordningsplan och schakttillstånd använder du webbtjänsten. Både den som bereder ärendet och den som söker tillstånd (ansökande entreprenör) måste registrera sig för att få tillgång till webbtjänsten.
Registrera dig och få tillgång till webbtjänsten

Gör så här:

  1. Registrera dig med e-postadress och namn (till exempel Lotta Karlsson/TA-konsulterna eller Olle Olsson/Skanova)
  2. Du får ett lösenord via e-post
  3. Testa att logga in via länken "Ansök om...." nedan
  4. Fungerar inloggningen så skicka e-post till trafik@tyreso.se och meddela att du registrerat dig och vem du ska representera, så läggs du in i rätt rollgrupp. Därefter kan du söka tillstånd via ISY Case
  5. Fungerar inte inloggningen så skicka meddelande till trafik@tyreso.se 

Ansök om schakttillstånd eller trafikanordningsplan

 

Så här fungerar det efter att ett ärende är skapat i ISY Case:

Du kommunicerar med oss på miljö- och trafikenheten via Isy Case. Du som har ansökt om tillstånd är ansvarig för att informationen och uppdateringarna sköts och att de är aktuella. Vi arbetar efter att du alltid har korrekt status i ditt ärende. Se olika status i fetstil nedan.

Trafikanordningsplan (TA)

1. Har vi frågor kring din ansökan eller om vi inte godkänner den/dem så kommer vi via e-post att be dig om kompletteringar, vi ändrar status till Komplettering (du får e-post)
2. När/om du har kompletterat i ett ärende, ändra status till Ansökan, så vi får en notis om att ändringar skett i ditt ärende.
3. När ansökan är komplett och godkänd, sätter vi ärendet på Beviljat (du får e-post)
4. När ni startar arbetet ändra direkt status till Pågående
5. När arbetet är klart ändra status till Avslutat

Schaktningstillstånd (ST)

1. När ansökan är komplett och godkänd, sätter vi ärendet på Beviljat (du får e-post)
2. När ni startar arbetet ändra direkt status till Pågående
3. När arbetet är klart ändra status till Återställd, ändra sedan till Slutbesiktning och kontakta omgående Göran Widlund på 08-578 298 69 eller goran.widlund@tyreso.se för att boka tid för slutbesiktning. Ändra nu till Avslutat i Trafikanordningsplan (om det inte redan är gjort), det sker inte automatiskt.
4. Vid tjäle eller kyla. Ändra till Tillfälligt återställd om arbetet inte går att slutföra på grund av väderleken. När arbetet sedan är färdigt ändra till Återställt. Ändra sedan till Slutbesiktning och kontakta omgående Göran Widlund på 08-578 298 69 eller goran.widlund@tyreso.se för att boka tid för slutbesiktning
5. När slutbesiktningen är utförd och status visar Godkänd (du får e-post) börjar garantitiden för återställningen av ert arbete att löpa på.

Det är inte tillåtet att:

  • Påbörja arbeten innan du har fått godkänd TA-plan och utfärdat schakttillstånd.
  • Utföra arbeten, placera fordon, avstängningsmaterial eller annan utrustning utanför TA-plans-/arbetsplatsområdet.

Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-23

Högermeny