Tyck till om tyreso.se

Om Isy Case

Varje schaktärende måste gå via en av ledningsägarnas projektledare för att kunna godkännas.

Ny användare av ISY Case

För att ansöka om trafikanordningsplan och schakttillstånd använder du webbtjänsten. Både den som bereder ärendet och den som söker tillstånd (ansökande bolag) måste registrera sig för att få tillgång till webbtjänsten.
Registrera dig och få tillgång till webbtjänsten

Gör så här:

 1. Registrera dig med e-postadress och namn (till exempel Nils/Ta-konsulterna eller Olle Olsson/Skanova)
 2. Du får ett lösenord via e-post
 3. Testa att logga in via länken "Ansök om...." nedan
 4. Fungerar inloggningen så skicka e-post till trafik@tyreso.se och meddela att du registrerat dig och vem du ska representera, så läggs du in i rätt rollgrupp. Därefter kan du söka tillstånd via ISY Case
 5. Fungerar inte inloggningen så skicka meddelande till trafik@tyreso.se 

Ansök om schakttillstånd eller trafikanordningsplan

Så här fungerar det efter att en ledningsägare eller entreprenör skapat ett ärende i ISY Case:

 1. Den som bereder ett ärende och är redo att ändra ärendets status från "Under registrering" till "Ansökan", ska innan ärendet byter status lägga över ärendet till ansvarig projektledare hos ledningsägaren.
 2. Ledningsägarnas projektledare tilldelar ärendet till ledningsägarens entreprenör innan ett godkännande kan ske. Även entreprenören måste vara registrerad användare i ISY Case (ofta är entreprenören även beredare).
 3. När ledningsägarens projektledare tilldelat ärendet till sin fullmaktsgivne entreprenör, kommuniceras ärendet med entreprenören fram till slutbesiktning. Detta krävs bara en gång i initialskedet per schakttillstånd.
 4. Om ledningsägaren behöver involveras under projektets gång, lägger Tyresö kommun en kommentar i systemet och tilldelar kommentaren till ledningsägarens projektledare. Projektledaren får ett e-postmeddelande om att gå in i ärendet och läsa vad vi meddelar i systemets logg och eventuellt vidta åtgärd.
 5. För att återföra projektet till sin entreprenör måste projektledaren ändra namnet i fältet beredare/projektledare till den fullmaktsgivne personen hos entreprenören i en rullist i ärendet. Därefter sker kommunikationen återigen med entreprenören.
 6. Vid frånvaro kan ett projekt flyttas över till en annan fullmaktsgiven person. Under pågående trafikanordningsplaner sker kommunikationen med den utmärkningsansvarige som är registrerad i ansökan, men en beredare kan skapa ärendet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undvik vite:

 • För gräv- och schaktarbeten på Tyresö kommuns mark krävs schakttillstånd
 • På gator, vägar och gång- och cykelvägar krävs alltid en godkänd trafikanordningsplan innan arbete får påbörjas. 
 • Påbörjade arbeten innan godkänd TA-plan och utfärdat schakttillstånd samt all avvikelse från TA-planen utan godkännande är förenligt med vite. 
 • Även arbeten som utförs, samt placering av fordon, avstängningsmaterial eller annan utrustning, utanför TA-plans-/arbetsplatsområdet kan vara förenligt med vite.

Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-11-15

Högermeny