Tyck till om tyreso.se

Beställ utstakning

Tyresö kommun har nyligen bytt kartsystem vilket påverkar alla kart- och mättjänster genom att handläggningstiderna just nu är längre än normalt. Läs mer under ”Relaterad information”.

Kontakta mät- och kartavdelningen innan du skickar in en beställning. 

Varför utstakning?

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Skulle en byggnad hamna fel i plan- eller höjdläge kan det leda till dels anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. Det är byggherren som ansvarar för att byggnaden är uppförd på rätt plats och enligt beviljat bygglov.

Vad innebär grovutstakning och finutstakning?

Grovutstakning innebär att en byggnad eller anläggning, märks ut med en pinne i varje hörn, inför sprängnings- eller schaktningsarbeten.
Finutstakning innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut (på profiler) i överensstämmelse med det givna bygglovet. Detta görs efter sprängnings- eller schaktningsarbetet enligt bild 1. Observera att det är beställaren som innan utstakningen bygger den nödvändiga profilen. Profilen ska vara stadig och ha en liggande bräda som mätningsingenjören kan sätta skruvar i.

Utstakning

 

Nedanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
När du är klar och klickar på ”Skicka beställning” kommer du till en sida där det står ”Tack för din beställning!”. Det är din bekräftelse på att beställningen har gått fram. Om du inte kommer till den sidan så har du antagligen inte fyllt i alla obligatoriska fält. Du får även ett bekräftelsemejl till den e-post du har angett.

Beställare 
Namn*
Adress*
Postnummer och postadress*
Telefonnummer dagtid*
Mobilnummer
E-post*
Person- eller org. nummer*
  
Fastighet 
Fastighetsbeteckning
Adress
  
Beviljat bygglov som utstakningen avser*
Om "annat" ange vad
  
Härmed beställs följande*  
KostnadSe prislistan som du hittar under Relaterad information.
  
 
  


Publicerad av: Gabriella Skwarski

Senast uppdaterad: 2017-05-11