Tyck till om tyreso.se

Beställ eller ändra - hushållsavfall

Här kan du beställa eller ändra i ditt abonnemang för hushållsavfall. Tjänst debiteras enligt gällande taxa.

Beställ eller ändra abonnemanget för hushållsavfall
Här kan du ändra ditt abonnemang för hushållsavfall, du kan även beställa nytt abonnemang om du inte har något. Tömningskostnaden varierar beroende på kärlstorlek, se gällande taxa.

Är du ny ägare kan du kostnadsfritt byta kärl inom sex månader. Här kan du även anmäla skadat kärl.
Du som beställer en extratömning, glöm inte att ställa fram kärlet direkt.

I fältet "namn" nedan uppger du ditt namn, ditt företagsnamn eller verksamhetsnamn.

Läs renhållningstaxan för kostnader

Beställ här
(*Uppgifter som måste fyllas i)

  
*Namn
*Adress
Telefon
*E-post
  
Nytt abonnemang och önskar kärl storlek
Byte av kärlstorlek
  
  
Skadat kärl:

Beskriv skadans placering och omfattning


  


Extra hämtning, ställ fram kärlet (kostnad)



Extra säck vid ordinarie tömning (kostnad)



Övrig information
 


Publicerad av: Lotta Anglén

Senast uppdaterad: 2017-12-08

Högermeny