Tyck till om tyreso.se

Beställ slamtömning inom 6 arbetsdagar

Här beställer du slamtömning som utförs inom sex arbetsdagar. Vid akut eller jour var vänlig kontakta oss per telefon. Debiteras enligt gällande taxa.

SlamsugareIllustration: Ulf Swerin

Läs renhållningstaxan för kostnader

OBS!
Vill du ha akut- eller jourslamtömning samt om du vill ändra till regelbunden eller obligatorisk slamtömning ring oss på telefon 08-578 291 00.

Beställ tömning här
(*Uppgifter du måste fylla i)

*Namn
*Adress
Mobilnummer för sms-avisering
*E-post


*Tömning av tank/avlopp/brunn inom 6 arbetsdagar 
Toalett

Kök/slamavskiljare

Var ligger tank/avlopp/brunn
Övrigt
 


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-10-02

Högermeny

Relaterad information