Tyck till om tyreso.se

Lägenhetsregister

Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt lag (2006:378) föras in i ett lägenhetsregister. Kommunerna ansvarar för att lägenhetsregistret är aktuellt.

Syftet med lägenhetsregistret

Alla medborgare är nu folkbokförda på lägenhet i stället för som tidigare på fastighet. Registret ska bland annat göra det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik som underlag för statlig och kommunal verksamhet inom bostadsbyggande, utvärdering av social välfärdspolitik och forskning.

Lägenhetsnumrering

Lägenheter i flerbostadshus ska ha ett nummer kopplat till adressen. Detta nummer tillsammans med adressen talar om var man är folkbokförd. Förslag till numrering lämnas av fastighetsägaren och registreras av kommunen.

Det innebär att den som äger ett hus med 2 eller fler lägenheter ska rapportera nybyggda, förändrade och borttagna bostadslägenheter till kommunen.
Följande uppgifter ska lämnas in:

  • lägenhetsnummer
  • bostadsarea
  • antal rum
  • kökstyp
  • lägenhetskategori

Ägare av enfamiljshus behöver inte skicka in uppgifter utan i dessa fall hämtas uppgifter från fastighetstaxeringen. Blanketter och länkar hittar du under relaterad information.


Publicerad av: Susanna Peuraniemi

Senast uppdaterad: 2018-01-24

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Kartingenjör
Susanna Peuraniemi