Tyck till om tyreso.se

Upprustningen av Fornuddsparken

Nu pågår upprustning av Trollbäckens härliga park. Utvecklingen av Fornuddsparken är indelad i tre etapper, utifrån geografiskt läge. Under 2017 arbetar vi med röjning av den södra delen.

Ek i södra ForuddsparkenSödra delen rustas upp först

Allra längst söderut på udden ligger ett vackert naturområde med lundmiljö och ekar. Här finns också fornlämningar i form av gravar från yngre järnåldern. Detta område har röjts från sly och träd, så att fornlämningarna bevaras och skyddas.

Vi ser samtidigt över hur alla träd i parken mår. De träd som utgör en säkerhetsrisk fäller vi och ersätter med nya friska träd.

Även parksträckan längs med viken har röjts från vass och sly, för att öppna upp vattenkontakten till Drevviken. Under 2018 ska det byggas träspänger där och stigarna förbättras. Ambitionen är att även ha soldäck och sittplatser med utsikt över vattnet.

Centrala delen står på tur

Den mer centrala delen av Fornuddsparken ska behålla sin finparkskaraktär. Upprustning av denna kommer att påbörjas under 2018. Där satsas på fler planteringar, ny möblering och upprustade ytor för umgänge. Även belysningen ska ses över och förbättras.

Utredningar i södra och centrala delen

Under våren och sommaren 2017 görs utredningar av mark och dagvatten i parken, vilket innebär att det ibland grävs och borras för provtagning.

Norra delen i samband med nybyggnation

I Fornuddsparkens allra nordligaste del samsas idag många olika verksamheter: Scoutstuga, återvinning, lekytor, utegym och annat. Denna del kommer att rustas upp förändras i samband med att den nya skolan och vård- och omsorgsboendet står klart. Viss del av norra parken, runt den befintliga parkeringen, kommer att behöva användas för etableringsytor under bygget.

Hur kommer parken att se ut när den är klar?

Exakt hur upprustningen av Fornuddsparken ska göras utreds och planeras fortfarande. I det gestaltningsprogram som togs fram 2015 finns visioner om parkens utveckling. Det ger en hint om hur parken kan utformas, men alla förslag kommer troligen inte att kunna realiseras. 

Se gestaltningsprogrammet

Prenumerera på nyhetsbrev

På denna webbsida kommer vi löpande att lägga ut information om parkens utveckling. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev, för att få information om park, skola och äldreboendet i Fornudden. 

Prenumerera på nyhetsbrev om Fornudden


Publicerad av: Maria.Harvig@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-30