Tyck till om tyreso.se

Utvecklingen av Fornudden

I Trollbäcken, vid Fornuddsparkens östra hörn, ska Tyresö kommun bygga ny skola och nytt vård- och omsorgsboende. Det finns ett akut behov av nya lokaler till skola och vård i området. Även Fornuddsparken rustas upp.

Exempelbilder från Fornudden

Tänkbar gestaltning av den nya skolan, sett söderifrån. Illustrationsbild av TEMA arkitekter. 

Ny större skola

En ny större skola ska ersätta den befintliga Fornuddens skola. Den nya skolan kommer byggas för att ha fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9. Skolan kommer att byggas på den plats där äldreboendet Ängsgården ligger idag. Nybyggnationen av skolan kommer att inledas med att befintlig matsal och idrottshall rivs. 

Nytt vård- och omsorgsboende med fler platser

Där Fornuddsskolan ligger idag ska ett nytt vård- och omsorgsboende, med 50-60 lägenheter, byggas. Det ersätter det befintliga äldreboendet Ängsgården som har 20 platser.

Planen överklagad

Det finns ännu ingen tidplan för när arbetet med skolan respektive äldreboendet kommer att starta. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 15 mars, men en tidplan kan presenteras först när detaljplanen  har vunnit laga kraft. Detaljplanen är efter antagandet överklagad, och Mark- och miljödomstolen hanterar nu ärendet. Denna webbsida kommer att uppdateras löpande med aktuell information. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev för att följa utvecklingen.

Prenumerera på nyhetsbrev

Upprustning av Fornuddsparken

Vi passar även på att förbättra Fornuddsparken så att den blir ännu trevligare att vistas i. Besökare av parken ska snart kunna njuta av utsikten mot Drevviken från soldäck, vandringsspänger och nya sittplatser.  

Läs mer om upprustningen av Fornuddsparken

Just nu: Anläggning av pumpstation i Fornudden

Kommunen anlägger under hösten 2017 en ny pumpstation och breddmagasin på Fornuddsvägen 61, mittemot Fornuddskolan. Detta har dock inget att göra med den nya detaljplanen. Den gamla stationen är utsliten och behöver bytas. Arbetet innebär bland annat man i perioder spränger och spontar, vilket ger upphov till ljud och vibrationer som kan upplevas som störande. Arbetet planeras pågå till våren 2018.  

Läs mer om anläggning av pumpstation


Publicerad av: Maria Harvig

Senast uppdaterad: 2017-09-27

Högermeny

Kontakt

Kontakt

Har du frågor om utvecklingen av Fornudden som du inte har fått besvarade? Mejla till kommun@tyreso.se.