Tyck till om tyreso.se
Utseende på startsidans modulspår
Kort om Wättinge

Kort om Wättinge

Yta: 17,1 ha
Omfattning: Ny stadsdel och upprustning av stråket
Nya bostäder: ca 800 lägenheter
Annan verksamhet: Skola, förskola, särskilda boenden. Verksamheter i form av vardagsnära service.
Beräknas stå klart: ca 2030  

Utseende i högerspåret
Kort om Wättinge

Kort om Wättinge

Yta: 17,1 ha
Omfattning: Ny stadsdel och upprustning av stråket
Nya bostäder: ca 800 lägenheter
Annan verksamhet: Skola, förskola, särskilda boenden. Verksamheter i form av vardagsnära service.
Beräknas stå klart: ca 2030  

Utseende med två kolumners bredd
Kort om Wättinge

Kort om Wättinge

Yta: 17,1 ha
Omfattning: Ny stadsdel och upprustning av stråket
Nya bostäder: ca 800 lägenheter
Annan verksamhet: Skola, förskola, särskilda boenden. Verksamheter i form av vardagsnära service.
Beräknas stå klart: ca 2030