Tyck till om tyreso.se

Wättinge

Huvudbild

Mellan Granängsringen och Wättingestråket ska den nya, levande stadsdelen Wättinge ta plats. Stadsdelen ska rymma 800 bostäder i en variation av utformning och upplåtelseform. Utredning av exakt hur området ska utformas pågår fortfarande.

Ny stadsdel och förstärkt grönstråk

I området mellan Granängsringen och Wättingestråket ska det under det kommande decenniet växa fram totalt ca 800 nya bostäder. Den nya stadsdelen kommer att knyta samman Wättingestråket med de befintliga bostäderna vid Granängsringen. Även det cirka 3,5 kilometer långa grönstråket ska utvecklas. Hundrastplats, upprustat gång- och cykelstråk samt en parkourpark är några av de redan pågående eller kommande inslagen i utvecklingen av området. En viktig del i planerna är också att bevara och stärka den fina natur som finns längs med stråket.

Hur ska Wättinge bli?

Ambitionen för Wättinge är en öppen och dynamisk stadsdel. Den ska rymma en variation av bostäder, tydliga gaturum och väl utnyttjade naturrum. Stadsdelen ska erbjuda många olika typer av boende med hög kvalitet. Förtätningen ska bidra till inkluderande närmiljöer som lever över dygnet och över året. 

Vad händer just nu?

Fram till och med 21 december 2017 pågick en markanvisningstävling för byggherrar för den första etappen av Wättinge. Det innebär att byggherrar kunde lämna förslag på vad de skulle vilja bygga på den aktuella marken. Första etappen rör två stadskvarter i den södra delen av Wättinge. I början av 2018 kommer en utredningsgrupp lämna ett förslag på vinnare för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att besluta om. Vissa av förslagen kommer också att ställas ut i kommunens servicecenter för alla att komma och titta på.


Publicerad av: Maria.Harvig@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-21

Högermeny

Kort om Wättinge

Kort om Wättinge

Yta: 17,1 ha
Omfattning: Ny stadsdel och upprustning av stråket
Nya bostäder: ca 800 lägenheter
Annan verksamhet: Skola, förskola, särskilda boenden. Verksamheter i form av vardagsnära service.
Beräknas stå klart: ca 2030  

Kontakt

Projektledare
Pia Björnhård