Tyck till om tyreso.se

Kommer busstrafiken utökas?

 

Frågor och svar

  • Inte vad vi vet. Nobina upphandlas av landstinget och deras avtal styr turtätheten. Nobina har dock sedan den senaste upphandlingen ett så kallat incitamentsavtal vilket gör dem mer flexibla så att de kan sätta in fler turer om de ser att det finns ett utökat behov. Vi har en dialog mellan kommunen och Nobina även om vi inte har några formella möjligheter att bestämma vad de ska göra. 


Högermeny