Tyck till om tyreso.se

Vanliga frågor och svar om Tyresövägen

 

Vanliga frågor och svar

 • Var hittar jag information om arbetet?

  Vi kommer att uppdatera informationen på den här webbsidan löpande.

  Kommunen har tidigare gjort utskick till alla hushåll i hela kommunen och informerat i kommunbilagan i Mitt i Tyresö.  

 • Kommer det byggas fler infartsparkeringar?

  Vi kommer att se över alla infartsparkeringar runt om i Tyresö för att kunna utöka antalet platser där det är möjligt. 

 • Kommer busstrafiken utökas?

  Inte vad vi vet. Nobina upphandlas av landstinget och deras avtal styr turtätheten. Nobina har dock sedan den senaste upphandlingen ett så kallat incitamentsavtal vilket gör dem mer flexibla så att de kan sätta in fler turer om de ser att det finns ett utökat behov. Vi har en dialog mellan kommunen och Nobina även om vi inte har några formella möjligheter att bestämma vad de ska göra. 

 • Vad händer efter att arbetet är klart?

  Hela Tyresövägenprojektet kommer pågå under en lång tid, där Petterboda är första delprojektet med fysiska åtgärder. Nästa steg kommer bli att lägga ner kraftledningen som går längs Tyresövägen från golfbanan.

  Andra kommande steg är fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg längs med Tyresövägen och ombyggnad av golfrondellen. 


Publicerad av: Karl.Schriver-Abeln@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-03

Högermeny