Tyck till om tyreso.se

Hållbart resande till skolan

För att minska köerna samarbetar Tyresö kommun med skolorna vid Tyresövägen. Här är några av de projekt som genomförts för att barnens trafikmiljö ska bli säkrare.

Bakgrund
Sedan flera år pågår en utveckling där allt fler barn skjutsas i bil till och från skolan. Skjutsandet är en av de största anledningarna till att det blir trångt på Tyresövägen under rusningstid. Den ökade skjutsningen leder till trafikproblem vid skolorna och ökade luftföroreningar. Skjutsningen berövar även barnen glädjen att utforska sin närmiljö och skapa sina egna livsrum.

Åtgärder för att minska skjutsandet
För att minska skjutsandet arbetar stadsbyggnadskontoret och skolorna tillsammans med ett flertal åtgärder för att minska biltrafiken runt skolan. Det kan handla om cykeldagar för eleverna, resvaneundersökningar, gå- och cykla till skolan-kampanjer, information om avlämningsplatser etc. Redan genomförda aktiviteter tillsammans med skolorna har visats ge effekt då biltrafiken på Tyresövägen minskat. 

Olika starttider på skolor
Köerna längs Tyresövägen sammanfaller med skolstart. I ett försök att minska köerna infördes olika skolstatstider på Tyresö skola respektive Strandskolan med start höstterminen 2013. Syftet med att dela på starttiderna är att sprida den trafik de skjutsande föräldrarna genererar mer över tiden för att minska köerna. Tyresö skola startar 08:00 och Strandskolan startar 08:30. Även om Strandskolan öppnar lite senare är fritidsverksamheten öppen för den som måste lämna barn tidigt. Läs mer om resvaneundersöknigen som gjordes på skolorna under Relaterad information.

Säkrare och tryggare skolvägar
För att uppmuntra till att fler barn och föräldrar går till skolan byggs farthinder på flera skolvägar som har mer trafik och inbjuder till hög fart.

 

Vandrande skolbuss


Vandrande skolbuss?
En vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till och/eller från skolan. Sedan flera år pågår en utveckling där allt fler barn skjutsas i bil till och från skolan. Den ökade skjutsningen leder till inaktiva barn, trafikproblem vid skolorna och ökade luftföroreningar. Läs mer om vandrande skolbussar under Relaterad information.


Publicerad av: Karl.Schriver-Abeln@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-17

Högermeny