Tyck till om tyreso.se

Testresenärsprojekt i Tyresö

Under våren 2015 uppmuntrades vanebilister i Tyresö kommun att ansöka om att testa på kollektivtrafiken kostnadsfritt under två veckor. 2552 bilister var med i projektet.

Testresenärsprojektet, som det kallas, var ett samarbete mellan Tyresö kommun och SL och hade bland annat som syfte att få fler att upptäcka kollektivtrafiken. Om fler reser kollektivt minskar trängseln på vägarna och utsläppen från bilarna. Dessutom förbättras luftkvaliteten i närområdet. 

Testperiod under maj och juni 2015

Under våren 2015 erbjöds vanebilister (de som pendlar till jobbet eller studierna med bil) i Tyresö kommun som organisation och geografiskt område att ansöka om att testa kollektivtrafiken kostnadsfritt under 14 dagar. Kommunen fick in 4670 svar från medborgare och anställda som ville testa att lämna bilen hemma under två veckor. Av dessa kvalificerade sig 2552 personer till testresenärsprojektet, och dessa fick ett kollektivtrafikkort hemskickat i brevlådan.  

Vanebilisterna kunde starta sin testperiod när som helst under maj månad och från den dag kortet användes första gången gällde det i två veckor. Testperioden pågick från första maj till mitten på juni 2015. 

32 procent ökade sitt resande med kollektivtrafiken 

Ungefär tre månader efter kampanjens slut, under vecka 40, genomfördes en telefonintervju av 300 testresenärer. Resultatet från intervjuerna var bland annat följande:

  • 69 procent av provåkarna använde sitt kort.
  • 11 procent upplevde att det var enklare än förväntat att resa med SL.
  • 72 procent kunde tänka sig att rekommendera SL till vänner och bekanta.
  • 32 procent (817 personer) av samtliga som deltog i projektet ökade sitt resande (med 2-7 dagar/vecka) med kollektivtrafiken jämfört med tidigare 

Mer information kan du läsa i slutrapporten.

Hur gick utskicket till?

Ett erbjudande skickades ut i brevlådan till alla hushåll med minst en registrerad bil. I utskicket fanns dessutom tre extra svarskort för andra bilister som är medlemmar i hushållet eller för vänner som också ville ta chansen att testa att resa med kollektivtrafik istället för bil. Anställda inom Tyresö kommun fick erbjudandet via e-post. Ansökningstiden var under två veckor i april (vecka 16-17) 2015 och man kunde ansöka via brev, e-post eller smartphone. 


Lyckat projekt även hösten 2014

Hösten 2014 genomfördes det första testresenärsprojektet, för vanebilister i östra Tyresö samt för anställda inom Tyresö kommun, och slutrapporten visade även den på goda resultat:

  • 82 procent använde SL-korten under testperioden
  • 15 procent tyckte det var enklare att åka kollektivt än förväntat
  • 80 procent rekommenderar SL efter testperioden
  • 29 procent ökade sitt bussresande efter testperioden

 


Publicerad av: petri.palkki@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-02-07

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Miljöstrateg/Miljöprojektledare
Petri Palkki