Tyck till om tyreso.se

Ett bättre cykelstråk

Möjligheten att välja andra färdsätt än bil ska bli bättre. Cykelväg byggs successivt längs hela Tyresövägen.

Under Relaterad information kan du läsa om vilka cykelvägar vi har byggt 2014 och var de finns.

Gång och cykelväg TyresövägenNya gång- och cykelvägen på Tyresövägen mellan Bollmora Allé och Bollmoravägen invigdes 12 juli 2014. Foto: Andreas Dahlberg

Planerad utbyggnad av cykelväg 2015-2018 längs Tyresövägen
Cykelvägen längs Tyresövägen byggs ut i etapper. Under 2016 kommer det att byggas gång- och cykelväg norr om Tyresövägen, mellan Bäverbäcken och Petterboda. Den befintliga etappen som idag ligger på Tyresövägens södra sida kommer att tas bort. Utöver detta kommer en kortare sträcka gång- och cykelväg att byggas invid Rotviks busshållplats. 


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-08-15

Högermeny

Relaterad information