Tyck till om tyreso.se

Attraktiv kollektivtrafik

Petterbodas cirkulationsplats kommer att byggas om för ett bättre flyt i trafiken. Samtidigt kommer busshållplatserna att flyttas. Läs mer om detta och annat som rör kollektivtrafiken vid Tyresövägen.

SL-buss

Busslinjer
815 C till city och 815 till Gullmarsplan erbjuder en snabb direktresa till Stockholm i rusningstrafik. Stomlinjen 875 trafikerar Tyresövägen hela dagen. 814 trafikerar mellan Strandängarna och Gullmarsplan.

Petterboda hållplats flyttas
I samband med att rondellen vid Petterboda ska byggas om kommer busshållplatserna att flyttas. Hållplatserna kommer placeras öster om rondellen. Efter ombyggnaden kommer arbetet och trafiksituationen att utvärderas. Resultatet av utvärderingen kommer att vägleda framtida arbete på Tyresövägen.

Infartsparkeringar
Dessa fyller en viktig funktion för att uppmuntra fler att resa kollektivt. För att styra närboende till att använda egna parkeringar är parkeringsförbud infört under nattetid på infartsparkeringen vid Lagergrens väg. Sök på infartsparkeringar i webbkartan till höger, så ser du vart våra parkeringar finns i kommunen.

Vi har inventerat kommunens infartsparkering, här kan du se inventeringen.

Pollare

Pollare
Pollare kan placeras vid övergångsställen och (med hjälp av taktila symboler) ge synskadade information om på vilken sida om pollaren man ska gå, i vilken riktning och hur många körfält och refuger man ska passera.


Publicerad av: Hedda Ericsson

Senast uppdaterad: 2017-06-29

Högermeny