Tyck till om tyreso.se

Hållbara resor Tyresövägen

Det är trångt på Tyresövägen i rusningstrafik. Kommunen arbetar med en kombination av åtgärder enligt fyrstegsprincipen för att minska trängseln.

Under hösten 2017 påbörjas det första delprojektet i området runt Petterboda busshållplats. Detta innebär sämre framkomlighet under byggtiden med flera omläggningar av trafiken.

Pendlar du med bil och har flexibla arbetstider? Fundera på om du kan resa tidigare eller senare, för att undvika när det är som trängst på vägen. Andra alternativ för dig som har möjlighet är samåkning med grannar, åka kollektivt eller att arbeta hemifrån. Vi kommer att se till att kollektivtrafiken får så bra framkomlighet som möjligt.


Åtgärder

 • Fyrstegsprincipen

  Utredningen rekommenderar och prioriterar åtgärder utifrån Trafikverkets fyrstegsprincip som är ett verktyg för planering inom vägtransport och innebär att förbättringar i transportsystemet prövas stegvis.

 • Trafikmätningar 2012 - 2016

  Befolkningen i östra Tyresö växer kraftigt. För de boende är Tyresövägen den enda förbindelsen med övriga kommunen. Vägen har ett körfält i vardera riktningen och en kapacitet för 18 000 fordon per dygn.

 • Från bil till buss?

  Under maj-juni 2015 fick vanebilister (de som pendlar till jobbet eller studierna med bil) som bor/arbetar i Tyresö kommun testa ...

 • Attraktiv kollektivtrafik

  Petterbodas cirkulationsplats kommer att byggas om för ett bättre flyt i trafiken. Samtidigt kommer busshållplatserna att flyttas. Läs mer om detta och annat som rör kollektivtrafiken vid Tyresövägen.

 • Hållbart resande till skolan

  Köerna längs Tyresövägen sammanfaller med skolstart och därför infördes olika skolstatstider på Tyresö skola och Strandskolan med start höstterminen 2013. Kommunen uppmuntrar också till vandrande skolbussar.

 • Ett bättre cykelstråk

  Cykelväg byggs successivt längs hela Tyresövägen. Tyresö kommun som är kommunens största arbetsgivare har många anställda som bor inom cykelavstånd till arbetsplatsen. Vi arbetar med att fler ska välja cykeln.

 • Vandrande skolbuss

  Det kommer allt fler rapporter om att många barn inte får motion och lider av ohälsa. Med vandrande skolbuss kan förbättringar nås.

 • Generell utbyggnad av infrastruktur steg för steg

  Vägarbeten upplevs ofta oplanerade och ostrukturerade av både boende och trafikanter. Här förklarar vi vägarbetets olika skeden.

Publicerad av: Hedda Ericsson

Senast uppdaterad: 2017-08-15