Tyck till om tyreso.se

Tidplan

 

Frågor och svar

  • Peab kommer att utföra arbetet som inleddes under hösten 2017.

    I samband med att gång- och cykeltunneln byggs så försvinner övergångsställena och farthindren vid rondellen. Vi ser nämligen att dessa är en stor anledning till att trafiken bromsas upp.

    Arbetet beräknas vara klart under hösten 2018.


Högermeny