Tyck till om tyreso.se

Vad händer om det blir långa köer?

 

Frågor och svar

  • Ombyggnationen måste planeras så att påverkan på Tyresövägen minimeras, framförallt under rusningstrafik. Men byggnationen kommer vid vissa tillfällen påverka trafiken så att det blir köer, framförallt i samband med trafikomläggningar, även om dessa görs nattetid.

    Det finns idag ingen realistisk lösning för att leda om trafiken över Alby, då den vägen inte är dimensionerad för detta. 


Högermeny